Vooronderzoek
TVS Level 0

Beeldmerk Escrow Alliance

Voorbereiding

Het helpt uw organisatie en Escrow Alliance om zich adequaat voor te bereiden op de diepgaandere verificaties van de opvolgende niveaus.

Beeldmerk Escrow Alliance

Kostenbesparing

Door eerst een vooronderzoek uit te voeren, kunnen potentiële uitdagingen vroegtijdig worden geïdentificeerd, wat kan resulteren in een soepeler en kosteneffectiever verificatieproces in latere stadia.

Beeldmerk Escrow Alliance

Strategische planning

Met de inzichten uit het vooronderzoek kunt u beter bepalen welk vervolgniveau van verificatie het meest geschikt is voor uw specifieke behoeften.

Wat houdt het Vooronderzoek in

Het Vooronderzoek is een verkennende fase waarin we een globaal overzicht creëren van de software of SaaS/cloud-applicatie.

We identificeren de kerncomponenten, afhankelijkheden en krijgen inzicht in de structuur en complexiteit van de applicatie.

Hoe sluit het Vooronderzoek aan bij de andere TVS Levels? escrow voor broncode?

Na het voltooien van TVS Level 0 heeft u een helder beeld van wat u kunt verwachten in de latere verificatiefasen. Het vooronderzoek zorgt ervoor dat de overgang naar TVS Level I, II, III en IV naadloos en gestructureerd verloopt, met een duidelijk pad voorwaarts.

Nieuwsgierig geworden?

Download de verificatie-brochure

Hoe werkt het Vooronderzoek?

#1 Initiële beoordeling
Bij aanvang van het vooronderzoek wordt eerst een initiële beoordeling uitgevoerd.

Hierbij wordt gekeken naar de algemene structuur van de software of SaaS/cloud-applicatie. Dit geeft een globaal overzicht van wat er verwacht kan worden in de volgende stappen en identificeert de belangrijkste componenten en afhankelijkheden.

#2 Diepgaande analyse
Na de initiële beoordeling volgt een diepgaande analyse. Hierbij wordt de software of applicatie grondig onderzocht om een duidelijk beeld te krijgen van de functionaliteiten, gebruikte technologieën en eventuele externe integraties.

Deze stap zorgt voor een gedetailleerd inzicht in de complexiteit en opbouw van de software.

#3 Identificatie van aandachtspunten
Op basis van de diepgaande analyse worden specifieke aandachtspunten of gebieden van zorg geïdentificeerd.

Dit kunnen bijvoorbeeld ontbrekende modules zijn, inconsistenties in de code, of andere gebieden die extra aandacht vereisen in latere verificatieniveaus.

#4 Rapportage en aanbevelingen
Na afronding van het vooronderzoek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld.

Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek, de geïdentificeerde aandachtspunten en aanbevelingen voor vervolgstappen.

Dit kan bijvoorbeeld het advies zijn om een specifiek verificatieniveau te kiezen of om bepaalde aspecten van de software verder te onderzoeken.