Integriteitsonderzoek
TVS Level I

Beeldmerk Escrow Alliance

Fundamentele integriteitscontrole

De Integriteitstest TVS Level I is onze kernverificatie, specifiek gericht op het waarborgen van de integriteit van de aangeleverde materialen.

Beeldmerk Escrow Alliance

Deskundige analyse

Elke integriteitstest bij TVS Level I wordt uitgevoerd door onze ervaren en gescreende consultants. Zij zorgen voor een diepgaande en betrouwbare controle op de integriteit van uw materialen.

Beeldmerk Escrow Alliance

Integriteitswaarborg

Door middel van gedetailleerde controles, waaronder tellingen en timestamps, zorgen we ervoor dat de echtheid en consistentie van uw depotmateriaal altijd gegarandeerd is.

Wat houdt de TVS Level I - Integriteitstest in

Het TVS Level I – Integriteitstest is een grondige controle die de echtheid en consistentie van aangeleverde softwarematerialen waarborgt. Tijdens deze test worden diverse checks uitgevoerd, zoals tellingen, timestamps en het controleren van echtheidskenmerken.

Het doel is om te bevestigen dat het aangeleverde materiaal exact overeenkomt met wat de leverancier heeft verstrekt en om in de toekomst te kunnen garanderen dat het materiaal in het depot ongewijzigd en authentiek blijft.

Het is een essentiële stap om de integriteit van software in een escrowregeling te borgen.

Hoe sluit het aan bij de andere TVS Levels?

TVS Level I, de integriteitstest, vormt de basis van ons verificatieproces en legt het fundament voor de diepgaandere analyses in de opvolgende levels. Hier is hoe het zich verhoudt tot de andere levels:

Solide startpunt

TVS Level I zorgt ervoor dat de authenticiteit en integriteit van de aangeleverde materialen gewaarborgd zijn. Dit zorgt voor een betrouwbare basis waarop verdere analyses en tests worden uitgevoerd in de latere levels.

Naadloze overgang

Na het voltooien van de integriteitstest in Level I, zijn de materialen gereed en geoptimaliseerd voor de diepgaandere onderzoeken in TVS Level II, III en IV. De inzichten verkregen uit Level I kunnen potentiële uitdagingen in latere stadia vroegtijdig identificeren.

Gelaagde aanpak

Elk TVS Level bouwt voort op het vorige, waardoor een gelaagde, stapsgewijze aanpak ontstaat. De integriteitscontroles van Level I zorgen ervoor dat eventuele inconsistenties of problemen vroegtijdig worden aangepakt voordat diepgaandere analyses plaatsvinden in de hogere levels.

Consistentie en complementair

Terwijl elk level zijn eigen unieke focus en doelstellingen heeft, werken ze allemaal samen om een holistisch beeld te geven van de software’s gezondheid, prestaties en betrouwbaarheid.

Met TVS Level I als uw startpunt, bent u verzekerd van een gestructureerd en grondig verificatieproces dat naadloos aansluit op de volgende levels.

Nieuwsgierig geworden?

Download de verificatie-brochure

Hoe werkt het Intregriteitsonderzoek?

#1 Voorbereiding en inzameling van materiaal

Bij de start van het Integriteitsonderzoek wordt allereerst alle relevante software, broncode en bijbehorende data verzameld.

Dit omvat de broncode, databases, configuratiebestanden en andere essentiële componenten. Deze stap zorgt ervoor dat alle benodigde materialen beschikbaar zijn voor een grondige integriteitscontrole.

#2 Analyse van de materialen zoals broncode en data

Met alle benodigde materialen bij de hand wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd op de broncode en data. Hierbij wordt gekeken naar consistentie, volledigheid en eventuele tekenen van corruptie of manipulatie. Het doel is om te verifiëren dat de software en data in hun oorspronkelijke, ongewijzigde staat verkeren.

#3 Validatie tegen referentie bestanden en checksums

Om de integriteit van de software en data verder te waarborgen, worden checksums (of hashwaarden) berekend en vergeleken met referentiewaarden, indien beschikbaar. Een overeenkomst tussen de berekende en referentie-checksums bevestigt dat de bestanden authentiek en ongewijzigd zijn.

#4 Rapportage en conclusies

Na afronding van het Integriteitsonderzoek wordt een gedetailleerd rapport opgesteld. Dit rapport bevat de resultaten van de analyse, de uitkomsten van de checksum-validaties en eventuele afwijkingen of aandachtspunten.

Op basis van deze bevindingen kunnen aanbevelingen worden gedaan voor eventuele vervolgstappen of acties die nodig zijn om de integriteit van de software te waarborgen.

Het Integriteitsonderzoek TVS Level I biedt een grondige en betrouwbare controle op de authenticiteit en ongewijzigdheid van software, wat essentieel is voor het vertrouwen in en de veiligheid van de betreffende applicatie.