Materialen Audit
TVS Level II

Beeldmerk Escrow Alliance

Diepgaande controle

Naast de basisintegriteitscontrole van TVS Level I, gaat TVS Level II verder door specifieke materialen zoals bibliotheken en bestanden grondig te controleren.

Beeldmerk Escrow Alliance

Volledig overzicht

rijg een uitgebreid en systematisch overzicht van alle softwarematerialen, waarbij de nadruk ligt op volledigheid, kwaliteit en consistentie.

Beeldmerk Escrow Alliance

Spotchecks

Steekproeven zorgen ervoor dat elk detail van uw software wordt bekeken, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Wat houdt de TVS Level II - Materialen Audit in?

De TVS Level II – Materialen Audit is een minutieuze inspectie die de aangeleverde softwarematerialen nauwgezet vergelijkt met de afspraken en gedefinieerde materialen zoals omschreven in de escrow-overeenkomst.

Deze audit waarborgt niet alleen dat de beschreven materialen daadwerkelijk aanwezig zijn, maar ook dat ze exact overeenkomen met hun beschrijving.

Zo wordt bevestigd dat broncode daadwerkelijk broncode is, en dat de aangeleverde documentatie niet alleen aanwezig is, maar ook begrijpelijk en bruikbaar. Het resultaat is een onafhankelijke en betrouwbare beoordeling die de integriteit en volledigheid van de software garandeert.

Hoe sluit de Materialen Audit aan bij de andere niveaus?

Na de initiële analyse van TVS Level I, gaat TVS Level II dieper in op de softwarematerialen met een uitgebreide audit. Deze audit is specifiek gericht op het controleren van de software tegen de afspraken die zijn vastgelegd in de escrow-overeenkomst.

Het zorgt ervoor dat alle voorwaarden en specificaties die in de overeenkomst zijn opgenomen, nauwgezet worden nageleefd. Na deze gerichte audit, biedt TVS Level III een volledige verificatie van de software.

Hierbij wordt elk aspect van de software tot in detail getest en geverifieerd, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw software niet alleen voldoet aan de escrow-overeenkomst, maar ook optimaal functioneert.

Nieuwsgierig geworden?

Download de verificatie-brochure

Hoe werkt de Materialen Audit?

#1 Inventarisatie en classificatie van materialen

Bij aanvang van de Material Audit wordt eerst een gedetailleerde inventarisatie uitgevoerd van alle aangeleverde softwarematerialen. Dit omvat niet alleen de broncode, maar ook documentatie, databases, configuratiebestanden en andere relevante componenten. Elk materiaal wordt geclassificeerd op basis van zijn type en belangrijkheid voor de software.

#2 Diepgaande analyse van geleverde materialen

Gebaseerd op de initiële inventarisatie, worden specifieke materialen geselecteerd voor een diepgaande analyse.

Dit kan bijvoorbeeld het controleren van specifieke modules in de broncode zijn, het verifiëren van databasestructuren of het inspecteren van configuratiebestanden. Het doel is om te bevestigen dat elk materiaal compleet, consistent en vrij van defecten is.

#3 Spotchecks en steekproeven

Om de grondigheid van de audit te waarborgen, worden willekeurige steekproeven (spotchecks) uitgevoerd op verschillende materialen. Dit kan bijvoorbeeld het openen en lezen van willekeurig gekozen bestanden zijn, het uitvoeren van specifieke functies binnen de software of het controleren van de interactie tussen verschillende softwarecomponenten.

#4 Rapportage en aanbevelingen

Na afronding van de Material Audit wordt een uitgebreid rapport opgesteld. Dit rapport bevat een overzicht van alle geïnventariseerde materialen, de resultaten van de diepgaande analyses, bevindingen uit de spotchecks en eventuele inconsistenties of ontbrekende componenten. Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen gedaan voor eventuele verbeteringen of aanvullingen om de kwaliteit en volledigheid van de softwarematerialen te waarborgen.

De Material Audit TVS Level II biedt een uitgebreid en systematisch overzicht van alle softwarematerialen, waarbij de nadruk ligt op de volledigheid, kwaliteit en consistentie van elk materiaal binnen het softwareproject.