Escrow voor broncode

Escrow voor broncode is een continuïteitsregeling tussen de leverancier en de gebruiker van een softwareapplicatie. Broncode zijn de bouwstenen van een applicatie. De broncode bevat instructies die een computer begrijpt en opvolgt om de applicatie te laten werken. Zonder de broncode kan je de applicatie niet meer aanpassen of onderhouden. Het is dus belangrijk om die broncode veilig te stellen.

Broncode Escrow

De broncode is onmisbaar

De broncode is geschreven in een programmeertaal zoals bijvoorbeeld Python, Java, C++ of JavaScript. Daardoor kan de softwareontwikkelaar de applicatie lezen, begrijpen, aanpassen en onderhouden. De gebruiker van de softwareapplicatie beschikt niet over de broncode, want die blijft eigendom van de softwareleverancier.

Wat is escrow voor broncode?

Een broncode escrowregeling is een regeling tussen de softwaregebruiker(s) en de leverancier van de software met als doel de broncode veilig te stellen. Immers, zonder de broncode kan je de applicatie niet meer aanpassen of onderhouden.

  • De overeenkomst legt afspraken vast over de omstandigheden waarin de broncode ter beschikking komt voor de gebruiker. Denk aan situaties waarin de leverancier (onderhouds)afspraken niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld bij faillissement.
  • In deze afspraken wordt vastgelegd in welke gevallen de softwaregebruiker de beschikking krijgt over de broncode en de rechten om die broncode in te zetten voor de eigen bedrijfscontinuïteit.
  • Ook kan worden vastgelegd hoe de softwareapplicatie wordt behouden, voortgezet en onderhouden. 

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.