Escrowregeling Finbotx-applicatie

Finbotx biedt deze escrowregeling aan om haar klanten te verzekeren dat de beschikbaarheid van de Finbotx-applicatie gewaarborgd is. De escrowregeling laat zien dat de mensen van Finbotx hebben nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit in het onverwachte geval dat Finbotx de continuïteit van de Finbotx-applicatie niet kan garanderen.

Waarom een escrowregeling?

IT speelt een cruciale rol in de bedrijfsvoering van vandaag. Als u waarde hecht aan continuïteit van uw bedrijfsvoering De vraag is hoe risico’s worden gemitigeerd als een leverancier niet levert als gevolg van faillissement, overname of simpelweg stopt met zijn bedrijfsvoering? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? En hoe zorg je voor een ononderbroken gebruik van bedrijfskritische applicaties zoals financiële software, software voor bedrijfsprocesbeheer of documentbeheersoftware?

Anderzijds moet het intellectuele eigendom van de leverancier worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in bezit zijn van de klant (eindgebruiker). Deze materialen zijn zonder twijfel de core assets van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als de operationele omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt deze IT-risico’s door het gebruik van actieve arrangementen.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.