Escrowregeling LabBuddy

Kryt B.V. (Kryt) heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt Kryt ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie gezekerd is. Hiermee hebben de medewerkers van Kryt nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Kryt.

Waarom een escrowregeling?

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow en maakt de softwaregebruiker minder afhankelijk.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.