Escrowregeling Stoffenmanager Grip op bedrijfscontinuïteit

Stoffenmanager® biedt in samenwerking met Escrow Alliance een Escrowregeling voor Stoffenmanager®

Wilt u extra zekerheid als het gaat om uw gevaarlijke stoffen data? In samen- werking met Escrow Alliance bieden wij een escrowregeling aan voor uw data in Stoffenmanager®.

Escrow is een maatregel voor bedrijven die bewust met bedrijfscontinuïteit bezig zijn. In onze escrow-overeenkomst met Escrow Alliance zijn onder meer de voor- waarden vastgelegd op basis waarvan de bronmaterialen en documentatie worden vrijgegeven. Broncodes en documentatie worden door

Escrow Alliance bewaart in beveiligde fysieke datakluizen op twee gescheiden locaties.

Waarom is een escrowregeling handig?

Met een escrowregeling is uw data beschermd wanneer de IT-leverancier wegvalt, als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, overname of het niet nakomen van leveringsafspraken. Het geeft u extra zekerheid dat uw data in dergelijke onvoorziene situaties veilig staat.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.