Escrowregeling Stoffenmanager Grip op bedrijfscontinuïteit

Stoffenmanager® biedt in samenwerking met Escrow Alliance een Escrowregeling voor Stoffenmanager® Wilt u extra zekerheid als het gaat om uw gevaarlijke stoffen data? In samen- werking met Escrow Alliance bieden wij een escrowregeling aan voor uw data in Stoffenmanager®. Escrow is een maatregel voor bedrijven die bewust met bedrijfscontinuïteit bezig zijn. In onze escrow-overeenkomst met […]

Escrow arrangement Prometeia ECA

Prometeia S.p.A. (Prometeia) has setup this escrow arrangement with Escrow Alliance. With this escrow arrangement Prometeia assures that the risk of permanent loss of Prometeia ECA is mitigated. The people of Prometeia thought about your business continuity should something unexpectedly happen to Prometeia. Why an escrow arrangement? IT is an integral part of today’s business […]

Escrowregeling LabBuddy

Kryt B.V. (Kryt) heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt Kryt ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie gezekerd is. Hiermee hebben de medewerkers van Kryt nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Kryt. Waarom een escrowregeling? IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. […]

Escrowregeling Flocaltec CCS

FLOCALTEC B.V. (FLOCALTEC) heeft deze escrowregeling opgezet met Escrow Alliance. Met deze escrowregeling verzekert FLOCALTEC dat het risico van permanent verlies van Flocaltec CCS wordt beperkt. De mensen van FLOCALTEC hebben aan uw bedrijfscontinuïteit gedacht mocht er onverhoopt iets gebeuren met FLOCALTEC. Waarom een escrowregeling? IT speelt een cruciale rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Als […]

Escrowregeling Finbotx-applicatie

Finbotx biedt deze escrowregeling aan om haar klanten te verzekeren dat de beschikbaarheid van de Finbotx-applicatie gewaarborgd is. De escrowregeling laat zien dat de mensen van Finbotx hebben nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit in het onverwachte geval dat Finbotx de continuïteit van de Finbotx-applicatie niet kan garanderen. Waarom een escrowregeling? IT speelt een cruciale rol in […]