De onafhankelijke certificeringsinstelling KIWA heeft Escrow Alliance het ISO 27001 en ISO 9001 certificaat verstrekt.

Hiermee zorgt Escrow Alliance voor transparantie van haar processen en veiligheid van vertrouwelijke, persoonlijke en geheime data die worden ondergebracht in de depots bij de escrowregelingen voor broncode, SaaS en cloud.

Als leverancier van escrowregelingen voor software, broncode, Saas en cloud hecht Escrow Alliance altijd veel waarde aan gegevensbescherming. Binnen de Europese Unie geldt sinds een aantal jaar een strengere wetgeving rondom persoonsgegevens. Dit omvat onder andere de AVG-wetgeving.

Sindsdien is Escrow Alliance gestart met de voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen rondom ISO 27001 en ISO 9001.

Doordat Escrow Alliance nu voldoet aan deze eisen, is het voor klanten duidelijk welke informatiebeveiligingsprotocollen en bijbehorende processen Escrow Alliance hanteert.

Ook betekent dit keurmerk dat wanneer er zich een veiligheidsincident voor doet, deze nog beter en volgens protocollen worden opgelost.

Wanneer een bedrijf beschikt over een certificaat is de organisatie door een externe auditinstelling gecontroleerd op de juistheid en de toepassing van de kwaliteitsstandaarden. In geval van Escrow Alliance is dat de certificeringsinstelling Kiwa. Met het behalen van het ISO 9001 en ISO 27001-certificaat, laat Escrow Alliance het volgende zien:

+ de zorgvuldige omgang met data op alle niveaus
+ de naleving van de wet- en regelgeving
+ het inperken van de kans op risico’s en incidenten
+ de betrouwbaarheid van de diensten en levering naar tevredenheid
+ de betrokkenheid van de klanten met het doorlopende klanttevredenheidsonderzoek
+ de slagvaardigheid door gebruik van heldere instructies en werkafspraken
+ de flexibiliteit door het vastleggen van duidelijke afspraken

Het behalen van deze certificeringen is de objectieve bevestiging van onze doorlopende inspanningen om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te verbeteren”, Dit vindt ook Leon Hauzer, Managing Director bij Escrow Alliance:

“Intern werkten wij al sinds onze start met beschrijvingen van procedures en werkinstructies om onze kwaliteit en veiligheid te borgen. Escrow Alliance bestaat nu bijna 10 jaar en deze certificering is de externe bevestiging dat we dit doen. Wij blijven de innovatieve escrow agent die naar onze klanten luistert en doet wat we beloven. Steeds meer klanten borgen zelf hun processen en veiligheid met ISO. Om ook aan deze klantverwachting te voldoen vinden wij het terecht dat wij ook transparant laten zien hoe wij voor onze klanten werken.

Naast het internationale ISO 27001-certificaat beschikt Escrow Alliance nu ook over het ISO-9001-certificaat. Deze richt zich specifiek op de vastlegging en borging van de kwaliteit van de dienstverlening. “De combinatie tussen beide certificeringen komt vaker voor. Omdat wij met ziekenhuizen, veiligheidsdiensten en overheden al klanten hebben die bijzondere data en persoonsgegevens met ons delen, vinden wij het belangrijk om ook deze richtlijnen te voldoen.”, licht Leon Hauzer toe.

Doorlopende kwaliteitsverbeteringen
Een uitdaging voor escrow agenten zoals Escrow Alliance is dat technologie rondom gegevensbescherming constant verandert. Het behouden van het certificaat zal hierdoor continu de nodige inspanningen en aandacht blijven vragen. In principe betreft het bezit van het certificaat een cyclus van drie jaar. Maar tussendoor zal er jaarlijks een audit plaatsvinden om te kijken of Escrow Alliance nog aan de eisen voldoet.

Zoals Escrow Alliance al deed, blijven wij ons inzetten om de beste kwaliteit en gegevensbescherming voor zijn gebruikers te garanderen. Daaraan hebben wij onze commitment uitgesproken en middels de jaarlijkse controles door KIWA laten we onze klanten zien wat we doen”, aldus Leon Hauzer “Hiermee laat Escrow Alliance nogmaals zien de kwaliteit van haar diensten voor op te stellen. Een gedegen en veilige escrow agent waar zowel softwareleveranciers als softwaregebruikers met een gerust gevoel gebruik van kunnen maken.“

Wil je meer weten over de veiligheidsmaatregelen van Escrow Alliance? Neem dan contact op met Sander Remans op 020 30 80 180

Ontwerp, ontwikkeling, verkoop en support van Escrow-oplossingen ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven.

Bekijk het certifcaat

Controleer de geldigheid bij KIWA

Informatiebeveiliging gerelateerd aan ontwerp, ontwikkeling, verkoop en support van
Escrow-oplossingen ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit van de
automatisering binnen bedrijven.

Bekijk het certifcaat

Controleer de geldigheid bij KIWA