Escrowregeling EAL Applicaties

E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V. (EAL) heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt EAL ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie gezekerd is. Hiermee hebben de mensen van EAL nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met EAL.

Waarom een escrowregeling?

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow en maakt de softwaregebruiker minder afhankelijk.

E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V.
Molenmakershoek 14
7328 JK Apeldoorn
Nederland

t. +31 (0) 55 539 4900
e. info@eal.nl
w: www.eal.nl

Opbouw escrowregeling

De escrowregeling bestaat uit drie componenten:
– Escrow-overeenkomst
– Depot
– Verificatie

Escrow-overeenkomst
De escrow-overeenkomst is afgesloten tussen EAL en Escrow Alliance. In de escrow-overeenkomst staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van de applicatie zijn overeengekomen.

Verificatie
Op elk aanlevering voert Escrow Alliance de Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit en alleen na een succesvolle afronding van deze verificatie worden de materialen in depot genomen.

De TVS Level 1 controleert op de integriteit van het materiaal zoals aanwezigheid van broncode en documentatie, virussen, wachtwoorden, leesbaarheid en bestandsomvang.

Depot
Het depot bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit bij het wegvallen van EAL te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broncode, handleidingen en overige documentatie.
Na een succesvolle deponering ontvangt u een bericht.

Escrowregeling voor broncode

Wanneer EAL niet langer in staat blijkt om de continuïteit op het gebruik van de applicatie te borgen, dan verkrijgt u als begunstigde op de escrowregeling toegang tot de benodigde materialen om de applicatie voor uw eigen continuïteit te kunnen onderhouden, wijzigen en corrigeren.

Deze materialen bestaan onder meer uit de broncode en benodigde technische documentatie maken het voor een ervaren engineer mogelijk de applicatie operationeel te houden en te laten meegroeien met de wensen en eisen van de organisatie.

In welke situatie is er sprake van afgifte van de materialen?

Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegebeurtenissen in de escrow-overeenkomst.

In het kort:

  • Faillissement en het niet kunnen continueren van onderhoudsverplichtingen;
  • Staking van de bedrijfsvoering of andere verplichtingen;
  • Na overname van EAL waarbij de overnemende partij of onredelijke voorwaarden of geen onderhoud meer pleegt aan de applicatie, of;
  • Op het moment dat bij een verkoop de kopende partij geen nieuwe escrow-overeenkomst aangaat.

Meer weten over de escrowregeling voor EAL Applicaties?

EAL Applicaties escrow-brochure downloaden

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie

Op ieder gewenst moment mag u verzoeken om een volledige verificatie van het materiaal in depot.

Met een uitgebreidere verificatie wordt het materiaal getest, gecontroleerd, maar ook geheel gecompileerd. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid en weet u zeker dat alle benodigde bouwstenen aanwezig zijn.

Hoe word ik begunstigde?

Als u wilt deelnemen aan een escrowregeling, neem dan contact op met EAL. Zij zullen uw bedrijf aanmelden op deze regeling. Vervolgens stuurt Escrow Alliance u een deelnameverklaring. Nadat u deze deelnameverklaring ondertekend heeft teruggestuurd, ontvangt u van Escrow Alliance een certificaat als bevestiging van uw deelname. U krijgt jaarlijks een nieuw certificaat.

Persoonlijk portaal my.escrowalliance.com

Elke begunstigde aan de escrowregeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het persoonlijke portaal. In dit portaal kunt u de escrowregeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke depots in escrow zijn genomen en informatie vinden over de uitgevoerde controles.