Escrowregeling Finbotx-applicatie

Finbotx biedt deze escrowregeling aan om haar klanten te verzekeren dat de beschikbaarheid van de Finbotx-applicatie gewaarborgd is. De escrowregeling laat zien dat de mensen van Finbotx hebben nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit in het onverwachte geval dat Finbotx de continuïteit van de Finbotx-applicatie niet kan garanderen.

Waarom een escrowregeling?

IT speelt een cruciale rol in de bedrijfsvoering van vandaag. Als u waarde hecht aan continuïteit van uw bedrijfsvoering De vraag is hoe risico’s worden gemitigeerd als een leverancier niet levert als gevolg van faillissement, overname of simpelweg stopt met zijn bedrijfsvoering? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? En hoe zorg je voor een ononderbroken gebruik van bedrijfskritische applicaties zoals financiële software, software voor bedrijfsprocesbeheer of documentbeheersoftware?

Anderzijds moet het intellectuele eigendom van de leverancier worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in bezit zijn van de klant (eindgebruiker). Deze materialen zijn zonder twijfel de core assets van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als de operationele omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt deze IT-risico’s door het gebruik van actieve arrangementen.

Finbotx BV
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
Nederland

t. +31 (0)70 701 3103
e. info@finbotx.com
w: www.finbotx.com

Structuur van de escrowregeling

Structuur van de escrowregeling
– Escrow-overeenkomst
– Deponeren van materialen
– Verificatie van materialen

Deponeren van materialen
Het depot bevat de toegangsgegevens en technische documentatie die nodig zijn om de continuïteit van de applicatie te waarborgen.

Verificatie
Op elke aanlevering voert Escrow Alliance een Verification Service Level 1 (TVS Level 1) controle uit op de aanwezigheid van de basisvereisten in de Escrow Deposit zoals:
– Communicatie en instructies
– Objectcode en documentatie
– Andere interessante zaken

Optionele verificaties
Daarnaast kunt u de verificatie verlengen. Het doel is om te bevestigen dat alle benodigde materialen aanwezig zijn en een build of verificatie leidt tot een identieke toepassing. We simuleren het vrijkomen van materialen.

Wees zekerder met uitgebreide verificaties

Standaard voert Escrow Alliance een TVS Level 1 (Verificatie Servive level 1) uit op alle materialen in depot. Klanten kunnen een uitgebreide verificatie aanvragen om te bewijzen dat:
– De beveiligingsmaatregelen zoals vastgelegd in de escrowregeling en de bijlagen zijn voldoende voor hun eisen
– De materialen in depot kunnen worden omgebouwd tot een exacte kopie van het gebruikte product
– Klantgegevens kunnen worden gedownload nadat een release-gebeurtenis heeft plaatsgevonden

Meer weten over de escrowregeling voor Finbotx?

Finbotx escrow-brochure downloaden

In welke gevallen is Escrow Alliance gerechtigd de beschikbaarheid van de Finbotx-applicatie voort te zetten?

De vrijgavevoorwaarden dienen in overeenstemming te zijn met de clausules die zijn vastgelegd in de escrow-overeenkomst. Release-evenementen zijn in het kort:
– Finbotx gaat failliet;
– Finbotx staakt haar bedrijfsactiviteiten zonder haar onderhoudsverplichtingen en haar verplichtingen uit hoofde van rechtsgeldig over te dragen aan een bevoegde derde partij
– Finbotx voldoet niet aan onderhoud
– Indien de escrow-regeling geen onderdeel is van enige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan een derde partij
– In het geval dat Finbotx is overgenomen door een derde partij die de onderhoudsverplichtingen niet aanvaardt of aanbiedt deze alleen te aanvaarden tegen commercieel onredelijke voorwaarden.

Hoe begunstigde worden?

Als u zich wilt aanmelden voor een escrowregeling, neem dan contact op met Finbotx. Zij registreren uw bedrijf voor de escrowregeling en Escrow Alliance stuurt u de deelnameverklaring. Na ontvangst van een ondertekende deelnameverklaring stuurt Escrow Alliance het escrow-certificaat als bewijs van uw deelname. Elk jaar ontvangt u een nieuw certificaat.

Klantenportaal

Elke deelnemer aan de escrowregeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het klantenportaal. In dit portaal kunt u de escrowregeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke stortingen in escrow zijn geaccepteerd en informatie over de uitgevoerde controles.