Escrowregeling Flocaltec CCS

FLOCALTEC B.V. (FLOCALTEC) heeft deze escrowregeling opgezet met Escrow Alliance. Met deze escrowregeling verzekert FLOCALTEC dat het risico van permanent verlies van Flocaltec CCS wordt beperkt. De mensen van FLOCALTEC hebben aan uw bedrijfscontinuïteit gedacht mocht er onverhoopt iets gebeuren met FLOCALTEC.

Waarom een escrowregeling?

IT speelt een cruciale rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Als u waarde hecht aan bedrijfscontinuïteit De vraag is hoe de risico’s worden beperkt als een leverancier niet levert wegens faillissement, overname of gewoonweg zijn activiteiten staakt. Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? En hoe zorgt u voor een ononderbroken gebruik van bedrijfskritische toepassingen zoals financiële software, software voor het beheer van bedrijfsprocessen of software voor documentbeheer?

IT is een integraal onderdeel van de hedendaagse bedrijfsvoering. Maar hoe worden de risico’s beperkt als de leverancier verdwijnt door bijvoorbeeld faillissement, overname of beëindiging van het bedrijf? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Hoe garandeert men het ononderbroken gebruik van toepassingen zoals FlOCALTEC Calibration Centre Software (FLOCALTEC CCS)?

Anderzijds moet de intellectuele eigendom van de leverancier worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmateriaal’ en andere kennis in het bezit zijn van de eindgebruiker. Uiteindelijk zijn dit de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en vereisen zij een adequate bescherming, zowel juridisch als bij de behandeling van deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar regelingen deze operationele IT-risico’s door het toepassen van het beheer van de escrow en maakt de softwaregebruiker minder afhankelijk.

Flocaltec B.V.
Nijverheidsweg 32
7081 AE Gendringen
Nederland

t. +31 (0) 315 785 522
e. info@flocaltec.com
w: www.flocaltec.com

Structuur van de escrowregeling

De escrow-regeling bestaat uit drie onderdelen:
– Escrow-overeenkomst
– Depot
– Verificatie

Escrow-overeenkomst
De escrow-overeenkomst wordt opgezet tussen FLOCALTEC en Escrow Alliance en via de deelnameverklaring met u als begunstigde. De escrow-overeenkomst bevat de juridische voorwaarden zoals overeengekomen in het kader van het waarborgen van de continuïteit en de beschikbaarheid van de applicatie.

Verificatie
Escrow Alliance voert de integriteitstest Technical Verification Service Level 1 (TVS Level 1) uit op elke levering en pas na een succesvolle afronding van deze verificatie worden de materialen gedeponeerd.

TVS Level 1 controleert de integriteit van het materiaal, zoals de aanwezigheid van broncode en documentatie, virussen, wachtwoorden, leesbaarheid, bestandsgrootte en berekent unieke hashes voor controledoeleinden.

Depot
Het depot bestaat uit alle materialen die nodig zijn om de continuïteit bij afwezigheid van FLOCALTEC te waarborgen. Bijvoorbeeld: broncode, handleidingen en documentatie. Na een succesvolle deponering ontvangt u een bevestigingsbericht.

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie

U kunt te allen tijde om een volledige verificatie van het gedeponeerde materiaal verzoeken.
Bij de volledige verificatie wordt het materiaal getest, gecontroleerd, maar ook volledig samengesteld. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid en u kunt er zeker van zijn dat alle noodzakelijke bouwstenen aanwezig zijn.

Wilt u meer weten over de escrowregeling voor Flocaltec?

Download FlocaltecCCS escrow brochure

In welke situatie worden de materialen vrijgegeven?

Materiaal wordt alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en moet altijd in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de escrow-overeenkomst. In het kort:
– Faillissement en het onvermogen om onderhoudsverplichtingen voort te zetten;
– Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten of andere verplichtingen;
– Na de overname van FLOCALTEC waarbij de overnemer hetzij onredelijke voorwaarden stelt, hetzij niet langer handhaaft;
– Op het moment dat bij verkoop de kopende partij geen nieuwe escrow-overeenkomst aangaat.

Wilt u gebruik maken van de escrowregeling?

Als u gebruik wilt maken van de escrowregeling, kunt u FLOCALTEC vragen. Escrow Alliance zal vervolgens de deelnamverklaring aan u verstrekken. Door ondertekening van de verklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die in de escrow-overeenkomst zijn vastgelegd. Als bewijs van uw deelname ontvangt u jaarlijks het escrow-certificaat van Escrow Alliance.

My.escrowalliance.com uw persoonlijke escrow-portal

Elke deelnemer aan de escrowregeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het klantenportaal. In dit portaal kunt u de escrowregeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en bijhouden welke depots in escrow zijn geplaatst en informatie over de uitgevoerde controles.