Wat is escrow en waarom is het belangrijk?

Of je nu een softwareleverancier of gebruiker bent, begrijpen hoe escrow werkt is cruciaal in het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van je bedrijfskritieke software. Deze pagina is ontworpen om je een helder en diepgaand inzicht te geven in wat een escrowregeling inhoudt, waarom het essentieel is voor jouw bedrijf, en hoe het functioneert. We behandelen alles van de basisbeginselen tot de specifieke voordelen voor zowel leveranciers als gebruikers, en beantwoorden alle vragen die je mogelijk hebt over deze belangrijke dienst.

Wat is een escrowregeling precies?

Er bestaan verschillende escrowregelingen. In het menu escrowregelingen staan de specificaties van de diverse regelingen. In het kort is een escrowregeling een overeenkomst waarbij een derde partij, de escrow agent, essentiële softwarebroncodes, data en/of gerelateerde documentatie in bewaring neemt. Deze regeling wordt gebruikt in de context van software- en technologieproducten.

Wat houdt het in?

In een escrowregeling deponeert een softwareleverancier de broncode van zijn software of relevante data bij een betrouwbare derde partij, de escrow agent. Dit zorgt ervoor dat de softwaregebruikers (de klanten van de leverancier, ook wel begunstigden genoemd) toegang kunnen krijgen tot deze kritieke onderdelen in het geval dat de leverancier niet meer in staat is om de nodige ondersteuning en updates te bieden. Dit kan gebeuren als gevolg van faillissement, bedrijfsbeëindiging, of andere disruptieve gebeurtenissen.

Wat is de rol van een escrow agent?

De escrow agent, zoals Escrow Alliance, fungeert als een onafhankelijke en betrouwbare tussenpartij die de belangen van zowel de softwareleverancier als de gebruiker beschermt. De rol van escrow agent omvat het veilig en vertrouwelijk bewaren van de gedeponeerde materialen, het garanderen van de integriteit en toegankelijkheid van de informatie, en het vrijgeven van deze informatie aan de gebruiker onder de afgesproken voorwaarden van de escrow-overeenkomst. De escrow agent is verantwoordelijk voor het naleven van strikte procedures, waaronder verificaties, om te zorgen voor de juistheid en veiligheid van de opgeslagen gegevens en broncodes. Escrow Alliance is bijvoorbeeld ISO-gecertificeerd, wat een extra level van vertrouwen en kwaliteitsborging biedt.

Waarom is een escrowregeling belangrijk?

Een escrowregeling is essentieel voor zowel softwareleveranciers als gebruikers omdat het een extra laag van zekerheid en bescherming biedt in de dynamische en soms onvoorspelbare wereld van technologie. De voordelen voor jouw bedrijf zijn veelzijdig en hebben een directe impact op de stabiliteit en continuïteit van je bedrijfsprocessen.

 1. Zekerheid en continuïteit: Voor gebruikers van software verzekert een escrowregeling dat bedrijfskritische software blijft functioneren, zelfs als de softwareleverancier failliet gaat, zijn activiteiten staakt, of om andere redenen de ondersteuning stopzet. Dit zorgt ervoor dat jouw bedrijf ongestoord kan blijven opereren zonder onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit problemen bij de leverancier.

 2. Risicomanagement: Een escrowregeling maakt deel uit van een brede strategie om risico’s te beperken. Het helpt bij het beheren van het risico van het verliezen van toegang tot essentiële software en de ondersteuning ervan. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van gespecialiseerde software voor hun bedrijfsvoering.

 3. Compliance: Voor sommige bedrijven kan het naleven van bepaalde regelgeving of interne beleidsmaatregelen vereisen dat bedrijfskritieke systemen altijd operationeel moeten zijn. Een escrowregeling helpt te voldoen aan deze compliance-eisen door een plan te bieden voor onvoorziene gebeurtenissen.

 4. Vertrouwen bij afnemers: Voor softwareleveranciers kan het aanbieden van een escrowregeling het vertrouwen van klanten in hun producten versterken. Klanten weten dat er een plan is voor het geval er iets misgaat, wat het vertrouwen in de leverancier en zijn producten ten goede komt.

 5. Contractuele verplichtingen: In sommige gevallen kan het een contractuele vereiste zijn van klanten dat een escrowregeling onderdeel uitmaakt van de leveringsvoorwaarden. Het hebben van een dergelijke regeling kan de onderhandelingspositie van een softwareleverancier versterken en nieuwe zakelijke kansen openen.

Voor wie is een escrowregeling bedoeld?

Een software escrowregeling is relevant voor de diverse partijen die betrokken zijn bij het gebruik en onderhoud van software. Hier zijn de belangrijkste belanghebbenden:

Relevantie voor zowel de leverancier als de gebruiker:

 • Softwareleveranciers: Het biedt geruststelling aan klanten over de continuïteit van de software, zelfs als de leverancier failliet gaat of niet in staat is om de ondersteuning voort te zetten. Het kan dienen als een vertrouwenssignaal bij het sluiten van zakelijke overeenkomsten, omdat het aantoont dat de leverancier bereid is om de broncode of gebruikersrechten vrij te geven onder bepaalde omstandigheden.

 • Klanten/gebruikers: Het geeft gebruikers de zekerheid dat ze toegang hebben tot de broncode van de software of ze krijgen de zekerheid dat een SaaS-platform blijft doordraaien wanneer de leverancier niet meer in staat is om de ondersteuning te bieden. Over het algemeen vertrouwen gebruikers op complexe en soms op maat gemaakte softwareoplossingen. Een escrowregeling waarborgt, de continuïteit van de software als de leverancier wegvalt en er specifieke afspraken zijn gemaakt over. Dit kan zijn dat gebruikers toegang krijgen tot de broncode en essentiële documentatie. Of dat een SaaS-platform wordt voorgezet onder bepaalde voorwaarden.

Kortom, een software escrowregeling is relevant voor elke situatie waarin de continuïteit van softwaregebruik en ondersteuning van cruciaal belang is, en waarbij het risico van onbeschikbaarheid of verlies van ondersteuning moet worden beheerd.

Hoe profiteren softwareleveranciers en softwaregebruikers ervan?

 • Softwareleveranciers: Voor leveranciers van software dient een escrowregeling als een krachtig verkoopargument. Het versterkt het vertrouwen bij huidige en potentiële klanten door te laten zien dat de leverancier de continuïteit en stabiliteit van hun producten serieus neemt.

 • Softwaregebruikers: Gebruikers, oftewel de klanten van softwareleveranciers, krijgen door een escrowregeling de zekerheid dat ze toegang blijven houden tot essentiële software, zelfs als de leverancier failliet gaat, stopt met het bedrijf, of de ondersteuning van het product beëindigt. Dit biedt een veiligheidsnet en zorgt ervoor dat kritieke bedrijfsprocessen voortgezet kunnen worden bij onverwachte situaties.

Wat gebeurt er als een softwareleverancier failliet gaat of stopt?

Als een softwareleverancier failliet gaat of stopt, biedt een escrow-overeenkomst met Escrow Alliance een cruciale bescherming voor gebruikers van de software. Verschillende facetten zijn hier van belang;

Hoe wordt toegang tot de software of data gewaarborgd?

 1. Veilige opslag: Wanneer een escrow-overeenkomst is afgesloten met Escrow Alliance, wordt de broncode van de software of de essentiële data veilig opgeslagen bij Escrow Alliance. Deze opslag volgt strikte procedures conform ISO 9001 en ISO 27001 certificeringen, wat zorgt voor betrouwbare en veilige bewaring.

 2. Activering van de escrow-release: In het geval dat de softwareleverancier niet langer kan of wil ondersteunen, door bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of faillissement, wordt de escrow-release procedure geactiveerd. Bij een release wordt de in escrow gehouden broncode of data beschikbaar gesteld aan de gebruiker. Maak je gebruik van een SaaS-applicatie, dan zijn er specifieke afspraken gemaakt om het platform te laten doordraaien.

 3. Continuïteit van bedrijfsprocessen: Door het vrijgeven van de broncode of data kun de gebruiker de software blijven gebruiken en/of onderhouden, waardoor de continuïteit van de bedrijfskritieke processen gewaarborgd blijft. Dit is met name belangrijk wanneer je afhankelijk bent van deze software voor de dagelijkse operaties.

Wat zijn mijn rechten en garanties als gebruiker?

 1. Toegangsrechten: Als gebruiker heb je het recht op toegang tot de broncode of essentiële data in overeenstemming met de voorwaarden van de escrow-overeenkomst. Deze overeenkomst specificeert de omstandigheden waarin de gebruiker toegang krijgt.

 2. Garanties: Als gebruiker ben je gegarandeerd van een back-up plan voor het geval de softwareleverancier niet langer de nodige ondersteuning kan bieden. Dit verzekert je als gebruiker van continuïteit en stabiliteit, zelfs in onvoorziene omstandigheden.

 3. Juridische bescherming: De escrow-overeenkomst biedt juridische bescherming en duidelijkheid over wat er gebeurt in het geval van faillissement of stopzetting van de leverancier. Dit geeft je als gebruiker een sterkere positie en meer zekerheid.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.