Escrowregeling LabBuddy

Kryt B.V. (Kryt) heeft bij Escrow Alliance een escrowregeling afgesloten. Met deze escrowregeling zorgt Kryt ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie gezekerd is. Hiermee hebben de medewerkers van Kryt nagedacht over uw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Kryt.

Waarom een escrowregeling?

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden de risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op de bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of documentmanagement software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrowregelingen deze operationele IT risico’s door toepassing van escrow en maakt de softwaregebruiker minder afhankelijk.

Kryt B.V.
Stationsweg 73b
6711 PL Ede
Nederland

t. +31 (0)85 303 76 84
e. info@labbuddy.net
w: www.labbuddy.net

Opbouw escrowregeling

Opbouw escrowregeling
– Escrow-overeenkomst
– Continuiteitsverklaring
– Depot
– Verificatie

Escrow-overeenkomst
De escrow-overeenkomst is afgesloten tussen Kryt en Escrow Alliance. In de escrow-overeenkomst staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van de applicatie zijn overeengekomen.

Verificatie
Op elk aanlevering voert Escrow Alliance de Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit en alleen na een succesvolle afronding van deze verificatie worden de materialen in depot genomen.
De TVS Level 1 controleert op de integriteit van het materiaal zoals aanwezigheid van broncode en documentatie, virussen, wachtwoorden, leesbaarheid en bestandsomvang.

Depot
Het depot bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit bij het wegvallen van Kryt te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broncode, handleidingen en overige documentatie

Beschikbaarheid LabBuddy applicatie

De escrowregeling is een continuïteitsmaatregel die ervoor zorgt dat een gebruiker toegang blijft houden tot de LabBuddy applicatie, zelfs als Kryt niet meer in staat is de levering van LabBuddy te garanderen.

In dit geval treedt de SCWEA op als tussenpersoon om namens de gebruiker de LabBuddy applicatie tijdelijk en beperkt voort te zetten tot het einde van het lopende collegejaar (31 augustus). De SCWEA krijgt toegang tot belangrijke materialen zoals documentatie en beheergegevens om de dienstverlening te kunnen voortzetten.

Hoe werkt de escrowregeling LabBuddy?

Kryt levert de SaaS-dienst ‘LabBuddy’ aan de begunstigde en treft aanvullende continuïteitsmaatregelen om de dienstverlening te waarborgen. Materiaal wordt bij Escrow Alliance geplaatst zodat het in specifieke situaties zoals faillissement, bedrijfsbeëindiging of andere specifieke calamiteiten kan worden vrijgegeven. Kryt verleent SCWEA de bevoegdheid om de dienst tijdelijk en beperkt voort te zetten, indien nodig. Daarnaast zorgt Kryt met een continuïteitsverklaring voor het voortzetten van de services door de Service Provider.
Het gedeponeerde materiaal wordt enkel door SCWEA gebruikt voor het voortzetten van de SaaS-dienst. Kryt levert het materiaal aan Escrow Alliance ten behoeve van de begunstigde, conform de bepalingen in de escrow-overeenkomst. Deze overeenkomst kan verplichtingen, prestaties of rechten opleveren voor meerdere begunstigden. Kryt en Escrow Alliance leggen schriftelijk de voorwaarden vast waaronder het materiaal in escrow wordt gegeven.
Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegebeurtenissen in de escrow-overeenkomst. Denk daarbij aan situaties van faillissement, staking van de bedrijfsvoering of andere verplichtingen, na overname of op het moment dat bij een verkoop de kopende partij geen nieuwe escrow-overeenkomst aangaat.

Meer weten over de escrowregeling voor LabBuddy?

LabBuddy escrow-brochure downloaden

Hoe werkt de escrowregeling LabBuddy?

Kryt levert de SaaS-dienst ‘LabBuddy’ aan de begunstigde en treft aanvullende continuïteitsmaatregelen om de dienstverlening te waarborgen. Materiaal wordt bij Escrow Alliance geplaatst zodat het in specifieke situaties zoals faillissement, bedrijfsbeëindiging of andere specifieke calamiteiten kan worden vrijgegeven. Kryt verleent SCWEA de bevoegdheid om de dienst tijdelijk en beperkt voort te zetten, indien nodig. Daarnaast zorgt Kryt met een continuïteitsverklaring voor het voortzetten van de services door de Service Provider.
Het gedeponeerde materiaal wordt enkel door SCWEA gebruikt voor het voortzetten van de SaaS-dienst. Kryt levert het materiaal aan Escrow Alliance ten behoeve van de begunstigde, conform de bepalingen in de escrow-overeenkomst. Deze overeenkomst kan verplichtingen, prestaties of rechten opleveren voor meerdere begunstigden. Kryt en Escrow Alliance leggen schriftelijk de voorwaarden vast waaronder het materiaal in escrow wordt gegeven.
Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegebeurtenissen in de escrow-overeenkomst. Denk daarbij aan situaties van faillissement, staking van de bedrijfsvoering of andere verplichtingen, na overname of op het moment dat bij een verkoop de kopende partij geen nieuwe escrow-overeenkomst aangaat.

Hoe begunstigde worden?

Als u wilt deelnemen aan een escrowregeling, neem dan contact op met EAL. Zij zullen uw bedrijf aanmelden op deze regeling. Vervolgens stuurt Escrow Alliance u een deelnameverklaring.

Nadat u deze deelnameverklaring ondertekend heeft teruggestuurd, ontvangt u van Escrow Alliance een certificaat als bevestiging van uw deelname. U krijgt jaarlijks een nieuw certificaat.

Persoonlijke portal my.escrowalliance.com

Elke begunstigde aan de escrowregeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het persoonlijke portaal. In dit portaal kunt u de escrowregeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke depots in escrow zijn genomen en informatie vinden over de uitgevoerde controles.