De escrow-overeenkomst is een essentieel onderdeel van de escrowregeling. Deze overeenkomst behelst een juridisch document met gemaakte afspraken dat wordt opgesteld tussen de leverancier, de eindgebruiker en Escrow Alliance.

De individuele escrow-overeenkomst

Wanneer er één-op-één afspraken vastgelegd worden tussen de software leverancier en een eindgebruiker, spreken we over de zogenaamde individuele escrow-overeenkomst (ook wel: ‘driepartijen escrow-overeenkomst’). Als escrow-agent is Escrow Alliance hierbij de neutrale derde partij.

Kan de software leverancier niet langer de continuïteit waarborgen, dan worden de bij Escrow Alliance in bewaring genomen broncodes en documentatie van de applicatie vanuit het escrowdepot vrijgegeven aan de eindgebruiker. Een individuele escrow-overeenkomst is met name geschikt indien er een maatwerkapplicatie is ontwikkeld.

De collectieve escrow-overeenkomst

Er is sprake van een collectieve (ook wel: ‘tweepartijen escrow-overeenkomst’) wanneer er een overeenkomst is die moet dienen in de relatie tussen een leverancier en meerdere eindgebruikers. In dat geval wordt er een (collectieve) overeenkomst opgesteld tussen Escrow Alliance en een software leverancier.

Klanten van de softwareleverancier krijgen – structureel of incidenteel – de mogelijkheid om gebruik te maken van de reeds geëffectueerde escrowregeling. Een nieuwe eindgebruiker sluit zich vervolgens aan bij de bestaande afspraken.

De Tweepartijen escrow-overeenkomst kan worden benut in het geval de eindgebruikers een escrowregeling als vereiste stellen aan de leverancier, dan wel wanneer de leverancier escrow als extra service en zekerheid wil bieden aan haar klanten.

In een escrow-overeenkomst worden o.a. afspraken vastgelegd over:

  1. Looptijd
  2. Afgiftegebeurtenissen, ook wel afgiftegronden
  3. Aanleveren van het materiaal voor het depot
  4. Verplichtingen van Escrow Alliance, de leverancier en de eindgebruiker
  5. Een omschrijving van de broncode
  6. Het type verificatie dat uitgevoerd wordt op de materialen

Escrow Alliance levert de volgende escrow-overeenkomsten:
(zowel in twee- als driepartijen overeenkomst)

woordenwol-escrow-alliance-escrow-overeenkomst-retro