De controle van de materialen is van essentieel belang alvorens deze te accepteren en in depot te plaatsen. De escrowregeling is compleet na een succesvolle verificatie.

Een escrowregeling wordt ingezet voor het geval de software-leverancier geen ondersteuning meer kan bieden voor de applicatie en de bedrijfscontinuïteit van de eindgebruiker wordt bedreigd.

Escrowdepot-verificaties en broncode-compilatiediensten zorgen voor correcte en complete informatie in het depot

In dat geval worden de in bewaring genomen materials zoals broncode en documentatie van de applicatie vanuit het beveiligde depot vrijgegeven aan de eindgebruiker.

Het spreekt daarbij voor zich dat deze materialen van uitstekende kwaliteit en up-to-date moeten zijn. De eindgebruiker moet hiermee verder kunnen zonder dat hij de kennis en ervaring heeft van zijn huidige leverancier.

Om er zeker van de zijn dat de juiste materialen in depot worden genomen biedt Escrow Alliance diverse verificatielevels en compilatie-onderzoeken aan.

Afhankelijk van de wens van de klant en/of de complexiteit van de applicatie worden controles uitgevoerd op afgesproken punten. Denk daarbij aan de volledigheid van broncode en documentatie, broncodefunctionaliteit, actualiteit, toegankelijkheid etc..

Zekerheden

Het depot volledig is en de zekerheid biedt, die de eindgebruiker verwacht

Een direct correcte levering van het escrowdepot het escrowproces versnelt

De gedeponeerde materialen volledig en compleet zijn zodat het bedrijf zonder onderbreking kan worden voortgezet in het geval de leverancier plotseling wegvalt en bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is

Depot Check Service (DCS)

Op alle materialen die in depot genomen worden voert Escrow Alliance de elementaire ‘Depot Check Service’ uit. De DCS controleert de fysieke staat van de materialen en de media die in het depot geplaatst worden.

Technische Verificatie Services (TVS)

Een volledig escrowdepot bestaat niet alleen uit een broncode, maar ook uit documentatie en compilatie-instructies. In aanvulling op de DCS, die controleert op fysieke staat van de materialen en de media, voert Escrow Alliance technische verificaties uit om zich ervan te vergewissen dat de gedeponeerde materialen volledig en functioneel zijn.

De technische verificaties onderscheiden zich van de Depot Check Service door een gedetailleerd, diepgaand onderzoek op de gedeponeerde materialen. De volledige Technische Depotverificatie bestaat uit een analyse en een compilatie. De analyse bepaalt of er redenen zijn waarom het depot niet volledig is en de compilatie bevestigt dat de broncode gecompileerd kan worden tot een werkzaam eindproduct op basis van de beschikbaar gestelde materialen.

Depot analyse

  • Vergelijking van de gedeponeerde materialen met de documentatie
  • Inspectie op de gedeponeerde materialen en componenten
  • Gedetailleerde rapportage met de bevindingen
  • Analyse van de ‘build’-documentatie en andere compilatie-instructies

Depot compilatie

  • Opbouw van het compilatieplatform
  • Validatie van de compilatie-instructies
  • Oplossen van mogelijke problemen en het corrigeren van eventuele fouten in de instructies
  • Gedetailleerde rapportage met de bevindingen

Na afloop van de analyse en de compilatie kan de eindgebruiker er zeker van zijn dat het depot compleet is, de instructies volledig en dat de gedeponeerde materialen bescherming bieden om het bedrijfsproces blijvend te ondersteunen.

Verificatie op hoog niveau

Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Download brochure

Download brochure verificaties

Kies uw brochure over verificaties

Nederlands
Engels
Duits