Op alle materialen die in depot genomen worden voert Escrow Alliance de elementaire ‘Depot Check Service’ (DCS) uit. De DCS controleert de fysieke staat van de materialen en de media die in het escrowdepot geplaatst worden. Een volledig escrowdepot bestaat niet alleen uit de broncode, maar ook uit documentatie en compilatie-instructies.

Bij deze verificatie wordt het depot fundamenteel getest op:
[check_list]

  • Blanco media
  • Ontbrekende of foutieve wachtwoorden
  • Ontbrekende documentatie (installatie en build)
  • Tijdens transport beschadigde media
  • Het ontbreken van broncode(s)
[/check_list]

In de praktijk blijkt dat het vaker voorkomt dan gedacht dat essentiële zaken ontbreken of dat er beschadigingen zijn aan het materiaal. In dat geval voldoet de kwaliteit van het escrowdepot niet aan de gestelde eisen. De DCS zorgt er dus voor dat uw depot compleet is.

In aanvulling op de DCS, die controleert op fysieke staat van de materialen en de media, voert Escrow Alliance technische verificaties uit om zich ervan te vergewissen dat de gedeponeerde materialen volledig en functioneel zijn. Dit noemen we de Technische Verificatie Service (TVS).

Technische Verificatie Service (TVS) biedt 4 niveaus:
[ico_arrow url=”http://www.escrowalliance.nl/escrow-broncode-verificaties/technische-verificatie-service-broncode-level-1/”]Lees meer over TVS Broncode Level 1[/ico_arrow]
[ico_arrow url=”http://www.escrowalliance.nl/escrow-broncode-verificaties/technische-verificatie-service-broncode-level-2/”]Lees meer over TVS Broncode Level 2[/ico_arrow]
[ico_arrow url=”http://www.escrowalliance.nl/escrow-broncode-verificaties/technische-verificatie-service-broncode-level-3/”]Lees meer over TVS Broncode Level 3[/ico_arrow]
[ico_arrow url=”http://www.escrowalliance.nl/escrow-broncode-verificaties/technische-verificatie-service-broncode-level-4/”]Lees meer over TVS Broncode Level 4[/ico_arrow]