Indien gewenst levert Escrow Alliance tevens maatwerk broncode-verificaties en depotverificaties. De wensen van een eindgebruiker en de mogelijkheden van de leverancier vormen hierbij het uitgangspunt.

Technische verificaties

  • Broncode en Runtime vergelijkingsonderzoek (Compare Verification)
  • Wachtwoord- en loginverificatie
  • Vergelijking van documentspecificaties en inhoud
  • Integriteit van databasebestanden
  • Verificatie grafische bestanden
  • Steekproeven op depot
Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Integriteitsonderzoeken en bewijsonderzoeken

  • Contingentie onderzoeken uitvoeren voor SaaS-applicaties
  • Keten knelpunten opsporen voor SaaS-omgevingen
  • Database integriteitcontroles voor Saas-omgevingen

Transport

Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport gebruikt Escrow Alliance strikte transportrichtlijnen voor de verpakking, beveiliging en opslag. Voor het vervoer van depots wordt exclusief gebruik gemaakt van in datatransport gespecialiseerde bedrijven.

Onderzoekslocatie

Zowel de Depot Check Service, de analyse van het depot als de technische verificatie worden op het kantoor van Escrow Alliance uitgevoerd door gescreende en ervaren verificatie consultants.

Rapportage

Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Meer verificaties