De TVS Level 1 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot. Hierbij onderscheidt Escrow Alliance twee fasen: de analyse van het depot en de technische verificatie.

Op alle media wordt altijd een Depot Check Service (DCS) uitgevoerd. Na een positief resultaat van deze DCS wordt het medium in depot genomen.

Analyse van het depot

  • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
  • Controle op de aanwezigheid van de broncode en aanverwante materialen
  • Controle van de technische documentatie
  • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
  • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot
Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Technische Verificatie

  • Decompressie van materialen in de testomgeving
  • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
  • Controle op virussen van de drager en de materialen
  • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
  • Decompressie van materialen in de testapparatuur

Transport

Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport gebruikt Escrow Alliance strikte transportrichtlijnen voor de verpakking, beveiliging en opslag. Voor het vervoer van depots wordt exclusief gebruik gemaakt van in datatransport gespecialiseerde bedrijven.

Onderzoekslocatie

Zowel de Depot Check Service, de analyse van het depot als de technische verificatie worden op het kantoor van Escrow Alliance uitgevoerd door gescreende en ervaren verificatie consultants.

Rapportage

Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Meer verificaties