De Technische Verificatie Service TVS Level 2 (TVS) controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot. Anders dan bij TVS Level 1 geschiedt dit op de locatie van de leverancier.

Een verificatieconsultant van Escrow Alliance ondersteunt de engineer van de leverancier bij het verzamelen van het materiaal en het samenstellen van het escrowdepot. Voorafgaand aan de analyse van het depot en de technische verificatie voeren zij ter plaatse gezamenlijk de Depot Check Service (DCS) uit.

De Technische Verificatie Service Level 2 is van toepassing op software die buiten de reguliere updates of compilaties valt, is ontwikkeld door derden of maatwerk die naast een standaard product is ontwikkeld.

Na ontvangst van het volledige escrowdepot op kantoor van Escrow Alliance wordt er nogmaals een uitgebreide verificatie uitgevoerd. Gedurende het transport van het materiaal kunnen er namelijk, ondanks de transportrichtlijnen, alsnog beschadigingen zijn opgetreden.

Analyse van het depot

  • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
  • Controle op de aanwezigheid van de broncode en aanverwante materialen
  • Controle van de technische documentatie
  • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
  • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot
Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Technische Verificatie

  • Decompressie van materialen in de testomgeving
  • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
  • Controle op virussen van de drager en de materialen
  • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
  • Decompressie van materialen in de testapparatuur

Transport

Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport gebruikt Escrow Alliance strikte transportrichtlijnen voor de verpakking, beveiliging en opslag. Voor het vervoer van depots wordt exclusief gebruik gemaakt van in datatransport gespecialiseerde bedrijven.

Onderzoekslocatie

Zowel de Depot Check Service, de analyse van het depot als de technische verificatie worden op het kantoor van Escrow Alliance uitgevoerd door gescreende en ervaren verificatie consultants.

Rapportage

Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Meer verificaties