De TVS Level 3 controleert niet alleen de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot, maar realiseert tevens ook een identiek eindproduct. De verificatie wordt op de locatie van de leverancier in samenwerking met de verificatieconsultant van Escrow Alliance uitgevoerd.

De TVS Level 3 is van toepassing op broncode-depots waarvan men met zekerheid wil vaststellen dat alle materialen daadwerkelijk volledig gecompileerd zijn. Na vergaring van de materialen, de analyse van het depot en de technische verificatie, ontvangt de engineer van de leverancier een testmachine van Escrow Alliance.

De software-ontwikkelaar voert vervolgens – in het bijzin van de verificatieconsultant – zelfs de stappen van de compilatie uit. De verificatieconsultant van Escrow Alliance documenteert elke stap. Deze stappen worden achteraf in een uitvoerig rapport gedocumenteerd en aan het escrowdepot toegevoegd.

Op het moment dat deze verificatie een negatief testresultaat als gevolg heeft, verhelpen de software-ontwikkelaar en de verificatieconsultant van Escrow Alliance eventuele afwijkingen en gaan zij door totdat een positief testresultaat wordt bereikt.

Nadat het volledige gecompileerde escrowdepot op kantoor van Escrow Alliance is ontvangen wordt er nogmaals een verificatie TVS Level 1 uitgevoerd. Gedurende het transport van het materiaal kunnen er namelijk, ondanks de transportrichtlijnen, alsnog beschadigingen zijn opgetreden.

Analyse van het depot

 • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
 • Controle op de aanwezigheid van de broncode en aanverwante materialen
 • Controle van de technische documentatie
 • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
 • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot
Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Technische Verificatie

 • Decompressie van materialen in de testomgeving
 • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
 • Controle op virussen van de drager en de materialen
 • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
 • Decompressie van materialen in de testapparatuur
 • Installatie van het vereiste besturingssysteem
 • Plaatsing van materialen op de testomgeving
 • Volgen van compilatie-instructies
 • Uitvoering van de compilatieprocedure
 • Compilatie van het software eindproduct
 • Rapportage van de bevindingen en resultaten van de verificatie

Transport

Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport gebruikt Escrow Alliance strikte transportrichtlijnen voor de verpakking, beveiliging en opslag. Voor het vervoer van depots wordt exclusief gebruik gemaakt van in datatransport gespecialiseerde bedrijven.

Onderzoekslocatie

De volledige verificatie, inclusief: de analyse van het depot en de technische verificatie en de compilatie worden bij de leverancier uitgevoerd in bijzijn van de verificatieconsultant van Escrow Alliance. Na transport, alvorens de materialen beveiligd in bewaring te nemen, wordt er bij Escrow Alliance een integriteitstest uitgevoerd op alle materialen.

Rapportage

Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Meer verificaties