De TVS Level 4 controleert op de aanwezigheid van de basisvereisten in het escrowdepot, maar realiseert tevens een gecompileerd eindproduct. Anders dan bij TVS Level 3 wordt dit alles uitgevoerd op kantoor van Escrow Alliance.

De TVS Level 4 is van toepassing op broncode-depots waarvan men met zekerheid wil vaststellen dat alle materialen daadwerkelijk volledig gecompileerd zijn. Tijdens het verificatie-onderzoek wordt gewerkt met de materialen die door de leverancier aangeleverd zijn. Escrow Alliance simuleert een release van de applicatie door gebruik te maken van het broncode-materiaal, de documentatie en compilatie-instructies.

Op het moment dat deze verificatie een negatief testresultaat als gevolg heeft, wordt contact gezocht met de leverancier en verzocht een aangepast depot te leveren en de documentatie of instructies aan te passen.

Analyse van het depot

  • Controle van eventueel andere materialen zoals omschreven in de overeenkomst en het Escrow Depot Formulier (EDF)
  • Controle op de aanwezigheid van de broncode en aanverwante materialen
  • Controle van de technische documentatie
  • Controle op de aanwezigheid van de ontwikkelomgeving of de omschrijving van de ontwikkelomgeving en ontwikkelsoftware
  • Controle van de meegeleverde wachtwoorden. Check op wachtwoorden in een separaat wachtwoordendepot
Data concept: Enter button with Gears on computer keyboard background, 3d render

Technische Verificatie

  • Decompressie van materialen in de testomgeving
  • Verwijderen van encryptiesleutels van ‘archives’
  • Controle op virussen van de drager en de materialen
  • Terugbrengen van materialen in leesbare staat op de testapparatuur
  • Decompressie van materialen in de testapparatuur

Transport

Ter voorkoming van verlies of beschadiging van het depot gedurende het transport gebruikt Escrow Alliance strikte transportrichtlijnen voor de verpakking, beveiliging en opslag. Voor het vervoer van depots wordt exclusief gebruik gemaakt van in datatransport gespecialiseerde bedrijven.

Onderzoekslocatie

Deze volledige verificatie, de analyse van het depot en de technische verificatie en de compilatie worden uitgevoerd binnen de onafhankelijke testomgeving bij Escrow Alliance (het zogenaamde ‘software lab’).

Rapportage

Na afloop van de verificatie ontvangen alle betrokken partijen digitaal een gedetailleerd verificatierapport.

Meer verificaties