Iedere onderneming of organisatie heeft te maken met riskmanagement gericht op het borgen van de bedrijfscontinuïteit.

Maar hoe zit het met de bedrijfskritische applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen, documentmanagement software?

Welke schade ondervindt de onderneming indien onverhoopt de applicaties niet meer voorhanden is?

Escrow Alliance draagt bij aan het borgen van de bedrijfscontinuïteit en het beperken van de operationele IT risico’s door het toepassen van de Broncode Escrowregeling (Source Code Escrow).

Deze, in escrowjargon genoemde ‘actieve escrowregeling’, zorgt dat de broncode en technische documentatie, het zogenaamde depot, van uw bedrijfskritische applicaties op twee beveiligde fysieke locaties worden bewaard, waarbij tevens op regelmatige basis het depot wordt geverifieerd en vernieuwd.

Broncode escrow

De broncode escrowregeling levert voordelen voor zowel leverancier als eindgebruiker. Daar waar leveranciers doorgaans niet bereid zijn om broncodes aan eindgebruikers ter beschikking te stellen, zijn ze in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke partij als Escrow Alliance te deponeren.

Voordelen voor de leveranciers zitten dan in het behoud van de controle over het intellectuele eigendom, maar ook het pro-actief tegemoet komen aan de wens van de klant inzake de borging van zijn continuïteit. Voor de gebruiker zitten de voordelen onder meer in het waarborgen van de continuïteit van zijn bedrijfsprocessen en het voorkomen van schade als imago- en omzetverlies als gevolg van IT-uitval.

Een ander belangrijk voordeel is het waarborgen van de investering in de software waaronder inbegrepen licenties, SLA’s en training.

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Broncode verificatie

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor broncode