De adviseurs van Escrow Alliance helpen u met het versterken van de slagvaardigheid van uw onderneming bij calamiteiten.

In samenwerking met uw mensen inventariseren zij het bestaande beleid, bepalen zij de uitgangspunten voor uw bedrijfscontinuïteit, stellen zij een overzicht op van uw bedrijfskritische applicaties en de mogelijk uitwerking bij verlies en werken zij met u aan de implementatie van de maatregelen.

Advies over escrow

Bedrijven werken nooit alleen, organisaties moeten informatie beschikbaar stellen aan ketenpartners en anderzijds moet aan strenge wet- en regelgeving worden voldaan.

De afhankelijkheid van de systemen vraag om een gedegen aanpak in de implementatie van continuïteitsmaatregelen. Om daartoe te komen is het van belang om te werken aan een gestructureerd plan waarin uitgangspunten in beleid, bepalen van de kritische systemen en de implementatie van de oplossingen door specialisten kan worden gedaan.

Het doel is om na een calamiteit zonder dataverlies en met behoud van bedrijfsprocessen weer door te kunnen gaan.

 • Inventarisatie en beleid

  De inventarisatie vormt de basis voor de positie van bedrijfscontinuïteit binnen uw organisatie. In deze fase worden missie, visie en strategie besproken en vastgelegd.

 • Bedrijfscontinuïteit en uitgangspunten

  In deze fase wordt de ervaring met gelijkwaardige bedrijven uit uw branche en de eisen vanuit actuele wet- en regelgeving vergeleken met uw huidige implementatie van escrows.

 • Vaststellen kritische applicaties en impact

  De impact analyse bepaalt welke applicaties van belang zijn en wat de gevolgen zijn bij uitval. In deze fase worden de risico’s en kwetsbaarheden per applicatie, per proces en afdeling en eventueel ketenpartners vastgelegd.

 • Implementatie van de escrowregeling

  Een gedegen basis zorgt voor een efficiënte implementatie van maatregelen. Escrow Alliance helpt bedrijven met de inrichting, overleg en begeleiding bij de uitvoering van de escrowregelingen.

Meer informatie

Escrow Alliance loopt voorop waar het gaat om de ontwikkeling in borging van bedrijfscontiuïteit met behulp van escrowregelingen.

Zo leveren wij escrowregeling voor SaaS en Cloud diensten waarbij niet alleen de continuïteit van de applicatie op lange termijn is geborgd door de inzet van nu ‘klassieke’ escrowregelingen voor broncode maar ook de borging van de applicatie, data en bedrijfsprocessen op de korte termijn.

 • Advies over hoe een betrouwbare partner kan zijn voor uw klanten en leveranciers?

  Neem contact op en praat met onze adviseur over hoe u primaire bedrijfsprocessen kan borgen met behulp van escrowregelingen.

 • Advies over het voorkomen van verlies van primaire bedrijfsprocessen?

  Neem contact op met onze adviseurs en praat met heb over hoe u escrowregelingen kan implementeren en uw relatie met uw klanten en leveranciers kan versterken.

 • Advies over het borgen van bedrijfscontinuïteit?

  Neem contact op met onze adviseurs en praat over hoe u in geval van calamiteiten uw bedrijskritische applicaties beschikbaar houd en verlies van data voorkomt.

 • Advies over de implementatie van escrowregelingen?

  Neem contact op met onze adviseurs en praat over hoe wij u kunnen helpen met de implementatie van de juiste escrowregelingen.

 • Contact

  Neem contact op en praat met onze adviseurs over escrow

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor mobiel