De escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs  is ingericht voor distributeurs c.q. resellers, white-label aanbieders, value-added-resellers en system integrators. De Escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs  kan vanuit twee verschillende invalshoeken worden ingeregeld.

Escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs als bescherming tegen uitval leverancier

Wanneer de softwareleverancier niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft dat zijn uitwerking op het product dat de distributeur levert aan zijn klanten. De distributeur wil zijn klanten kunnen blijven bedienen en voorkomen dat hij niet meer kan leveren.

De distributeur is dus in bepaalde mate afhankelijk van de softwareleverancier. Deze afhankelijkheid kan worden geminimaliseerd met de escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs. In dat geval van uitval van de leverancier verwerft de distributeur, als begunstigde, het recht om de materialen uit het depot in te zetten voor het voortzetten van de dienstverlening.

Escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs ten behoeve van de eindgebruiker

Een distributeur ziet de softwaregebruikers als zijn eindgebruikers. Deze eindgebruikers wensen de bedrijfscontinuïteit te borgen en zich in te dekken tegen IT-risico’s middels escrowregelingen. Voor de eindgebruiker is het hierbij niet relevant of de applicatie is geleverd via een distributeur of rechtstreeks van de softwareleverancier.

De distributeur kan zijn klanten ook de zekerheid geven dat het bedrijfsrisico is geborgd, door gebruik te maken van de Escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs . De benodigde toestemming van de softwaremaker voor de regeling wordt middels een autorisatie als bijlage in de escrow-overeenkomst opgenomen. Bij deze overeenkomst is het gebruikelijk dat de software-eigenaar de optie heeft om zelf de verplichtingen van de distributeur over te nemen.

De rollen van alle betrokken partijen worden helder en eenduidig gedefinieerd in een daarvoor specifiek op te stellen contract.

De distributeur speelt in de escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs logischerwijs een duale rol. Als begunstigde wil de distributeur zijn eigen continuïteit geborgd zien door zijn leverancier, maar tevens ook de zekerheid van escrow geven aan zijn klanten.

Op deze wijze worden alle betrokken partijen van software-eigenaar, distributeur tot eindgebruiker beschermt tegen mogelijke uitval van één van de partijen en biedt de escrowregeling voor ontwikkelaars en distributeurs  meerwaarde voor alle betrokken partijen

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Rol ontwikkelaar en distibuteur

  Bepaal de rol van de softwareontwikkelaar en de distributeur in de leveringsketen. Deze escrowregeling geeft bescherming aan alle partijen.

 • Toevoegen begunstigden

  Klanten gaan individueel akkoord met de afspraken uit de gestandaardiseerde escrowregeling. Alleen dan kunnen zijn aanspraak maken

 • Verificatie van code & instellingen

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de collectieve escrowregeling, ook wel twee partijen escrowregeling