In de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten (ARBIT) is nieuw opgenomen artikel 47 ‘escrow’, waarin de overheid expliciet een escrow-clausule opneemt. Leveranciers en de overheden moeten bij inkoop van software aan deze escrow voorwaarde voldoen.

Een escrowregeling dient ter bescherming van de continuïteit (foutherstel, onderhoud en beheer) van de software en ter bescherming van het intellectuele eigendom van de leverancier. Voor Rijksoverheden, Provinciën en Gemeenten geen geheel nieuw begrip. Zij passen escrowregelingen al jaren toe.

Escrow Alliance gespecialiseerd in ARBIT

Gezien de gevraagde diversiteit binnen de markt beschikt Escrow Alliance over meerdere typen escrowregelingen om onze klanten zodoende passend te voorzien in hun behoefte om de bedrijfscontinuïteit op professionele wijze te borgen. Als escrowspecialist leveren wij onder meer escrowregelingen voor broncode, software, data, SaaS, clouddiensten en technologie.

Onze escrowregelingen bevatten de benodigde facetten om bedrijfskritische applicaties op de juiste wijze te waarborgen, voor zowel de eindgebruiker als de leverancier. De escrowregeling uit de overeenkomst, de verificatie van het materiaal voorafgaand aan de deponering en de fysieke opslag van het depot.

Met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de ARBIT, helpen wij overheden, provinciën en gemeenten met de invulling van de escrow zoals deze gesteld zijn in de inkoopvoorwaarden ARBIT.

Bestaande overeenkomsten

Zijn er bestaande overeenkomsten met ict-leveranciers die onder een eerdere versie van ARBIT vallen? Dan bemiddelen wij met de leverancier om alsnog een passende escrowregeling op te stellen.

 • Individuele escrow-overeenkomst voor aanbestedingen

  Deze driepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en de begunstigde

 • Collectieve escrow-overeenkomst voor aanbestedingen

  Deze tweepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en meerdere begunstigden

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Broncode verificatie

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor aanbestedingen