U gaat naar de cloud – maar heeft u nagedacht wat de implicaties zijn op het gebied van continuïteit? Wat zijn de gevolgen van cloud. Aan de ene kant flexibiliteit – aan de andere kant vertrouw je volledig op de cloud leverancier.

Als de leverancier wegvalt zijn de gevolgen niet te overzien. Naar de cloud betekent ook afname van grip en controle. De regie weer terug in handen krijgen moet je dus organiseren; technisch, juridisch en organisatorisch. De escrowregeling voor cloud-applicaties levert deze maatregelen in een overzichtelijke regeling voor zowel de lange als de korte termijn.

Escrow 2.0 = Cloud Escrow = Business Continuity

Een escrowregeling voor cloud-applicaties waarborgt de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven. In onvoorziene situaties is de eindgebruiker verzekerd van het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische processen en haar data.

De escrowregeling voor cloud-applicaties plaatst continuïteit centraal. Dat betekent dat de inzet van intellectueel eigendom, technologie en het ‘business model’ in overweging genomen moeten worden bij het afsluiten van de escrowregeling voor cloud-applicaties.

De escrowregeling voor cloud-applicaties voorkomt problemen na het weggevallen leverancier van de cloud-applicatie op en voorkomt een permanent verlies van de toegang tot bedrijfsprocessen en data.. Met de escrowregeling voor cloud-applicaties wordt gezorgd voor een ononderbroken beschikbaarheid van de applicatie.

Cloud escrowregeling

Deze escrowregeling bestaat uit drie hoofdcomponenten. De overeenkomst, het depot en de verificatie van de processen en materialen. Het depot bestaat uit niet allen de bouwstenen van de applicatie maar is steeds vaker een een-op-een kopie van de productieomgeving of zelfs de productieomgeving zelf.

In dat laatste geval worden contracten met de cloudleverancier via de afspraken in de escrow-overeenkomst na een calamiteit aan de begunstigde over gedragen. De productieomgeving blijft hiermee volledig in haar oorspronkelijke samenstelling behouden en de begunstigde kan met de minste onderbreking van haar bedrijfsprocessen door.

Escrow-overeenkomst voor cloud

In de escrow-overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de broncode, de objectcode, database(s), de infrastructuur, het ecosysteem van relaties rondom de applicatie, de onderliggende contracten en SLA’s. Maar ook de voorwaarden waaronder de informatie en systemen beschikbaar zijn voor de eindgebruiker.

Depot offline en online

Het escrowdepot bestaat uit een digitaal online depot binnen de omgeving van de primaire service leverancier voor directe beschikbaarheid en een fysiek depot bij Escrow Alliance voor de langere termijn met daarin objectcode, handleidingen en overige documentatie.

Verificatie van materialen in depot en processen

Tijdens de verificatie wordt vastgesteld in welke mate het materiaal en de opgenomen processen volledig en werkzaam zijn. Als onderdeel van de verificatie onderzoekt Escrow Alliance ook de duur van een herstelprocedure ten behoeve van continuïteitsplanningen.

De verificatie heeft tot doel om de mate van beschikbaarheid van de applicatie te controleren. Escrow Alliance levert verificatie op 4 niveaus: Technische Verificatie Service Cloud (TVS) Level 1 tot en met 4.

 • Individuele escrow-overeenkomst voor cloud

  Deze driepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en de begunstigde

 • Collectieve escrow-overeenkomst voor cloud

  Deze tweepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en meerdere begunstigden

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Cloud verificatie

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties. En directe beschikbaarheid binnen de cloud

 • Borgenplatform

  Borging van de beschikbaarheid van de cloudhosting en services voor de korte termijn

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor cloud-applicaties