Ondernemingen gebruiken applicaties in bedrijfskritsche processen. Waarbij er een sterke verschuiving plaatsvindt van het gebruike vanuit een interne ICT infrastructuur naar de aanschaf van toepassingen als een dienst.

Elke onderneming die softwarediensten van buiten betrekt krijgt te maken met risicobeheersing met als doel het borgen van de bedrijfscontinuïteit.

SaaS-stress

SaaS-diensten staan buiten uw bereikbaarheid en controle. Om de afhankelijkheid te verminderen en de continuïteit van uw onderneming te borgen heeft u in sommige situaties alleen de software nodig. U kunt dan op de korte termijn de applicatie blijven gebruiken en een alternatieve applicatie of leverancier zoeken.

De escrowregeling voor software borgt, in tegenstelling tot de escrowregeling voor broncode niet de bouwstenen van de applicatie maar juist de software zelf.

Op het moment dat u de beschikking heeft over de applicatie kunt u deze in een eigen of externe infrastructuur onderbrengen en de applicatie blijven gebruiken.

Traditioneel vs modern

De recente ontwikkelingen rondom SaaS (Software as a Service) hebben een nieuw licht geworpen op escrowdienstverlening. ‘Traditionele’ broncode-escrow is voor SaaS-oplossingen niet afdoende en vereist een aanpak waarmee naar het gehele delivery-model gekeken dient te worden.

Daar waar SaaS-leveranciers doorgaans niet bereid zijn om de software van de aangeboden dienst aan eindgebruikers ter beschikking te stellen, zijn ze in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke partij als Escrow Alliance te deponeren.

Voordelen voor leverancier en eindgebruiker

Voordelen voor de leveranciers zitten dan in het behoud van de controle over het beheer van de applicatie, maar ook het pro-actief tegemoet komen aan de wens van de klant inzake de borging van haar continuïteit. Voor de gebruiker zitten de voordelen onder in het waarborgen van de continuïteit van zijn bedrijfsprocessen en het voorkomen van schade als imago- en omzetverlies als gevolg van IT-uitval.

Een ander belangrijk voordeel is het waarborgen van de investering in de software waaronder inbegrepen licenties, SLA’s en training.

Combinatie met escrowregeling voor data

Is er een backup van de data in uw bezit? Dan kunt u volstaan met de software om door te gaan met het gebruik van de applicatie. Is de data niet toegankelijk of gebruikt de leverancier data van derden dan wordt de escrowregeling voor software aangevuld met de escrowregeling voor data.

 • Individuele escrow-overeenkomst voor software

  Deze driepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en de begunstigde

 • Collectieve escrow-overeenkomst voor software

  Deze tweepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en meerdere begunstigden

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Verificatie van code & instellingen

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor broncode