Ondernemingen kopen tegenwoordig veelvuldig kennis, op allerlei vlak, in. Ten grondslag aan deze kennis liggen vaak technologie, formules, blauwdrukken, bouwtekeningen en recepturen.

Kennisleveranciers achten het zelden wenselijk deze formules, blauwdrukken of recepturen – kortweg hun intellectueel eigendom – zomaar over te dragen aan klanten.

De escrowregeling voor technologie kan in zo’n geval de bedrijfscontinuïteit van de klant garanderen de leverancier de nodige bescherming bieden om alleen bij een calamiteit een voor de klant benodigd deel van de materialen beschikbaar te stellen. Zonder daarbij het eigendom kwijt te raken.

Technologie-escrow

Daar waar escrow bij broncode, data en software al jaren wordt toegepast, ontstaat er bij bedrijven steeds vaker behoefte de kennis intensieve ontwikkelingen in waarborg te geven bij een onafhankelijke derde partij. Want ook het inkopen van kennis bij derden vormt een dreiging voor bedrijfscontinuïteit met name in situaties waarbij de leverancier niet meer kan of wil leveren.

De escrowregeling voor technologie van Escrow Alliance zorgt dat het intellectuele eigendom van de leverancier is beschermd tegen oneigenlijk gebruik en dat de eindgebruiker onder specifieke condities toegang heeft tot de materialen in de depot waarover de klant moet beschikken om zijn bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

 • Individuele escrow-overeenkomst voor technologie

  Deze driepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en de begunstigde

 • Collectieve escrow-overeenkomst voor technologie

  Deze tweepartijen escrow-overeenkomst beschermt de leverancier en meerdere begunstigden

 • Escrow-overeenkomst

  Evenwichtige maatregelen ter bescherming van de continuïteit van de begunstigde als de leverancier

 • Broncode verificatie

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Communicatie

  De leverancier en de begunstigde altijd op de hoogte. Direct via email en via clientportal

 • Download

  Informatie over de escrowregeling voor broncode