U laat uw (maatwerk)applicatie ontwikkelen door een softwareontwikkelaar waarbij de afspraak is gemaakt dat u de juridische eigenaar bent van de software en de broncode. In dat geval is de beheerregeling voor broncode de toereikende methode om continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen.

Het intellectuele eigendom ligt bij u, als opdrachtgever. Het onderhoud, de updates en aanpassingen – meestal vastgelegd in een onderhoudscontract of Service Level Agreement – worden uitgevoerd door uw softwareontwikkelaar. Er is ook nu sprake van een afhankelijkheid van de leverancier en daarmee ontstaat de wenselijkheid om de risico’s van verlies van de applicatie in te dekken middels een beheerregeling en bijbehorend depot.

Escrow voor eigenaren van broncode

Vanwege het feit dat het eigendom bij u als opdrachtgever en eindgebruiker ligt, is er juridisch gezien echter geen sprake van een escrow-overeenkomst. Daar waar de escrow-overeenkomst strikte voorwaarden vastlegt om het depot toegankelijk te maken, regelt de beheerregeling voor broncode van Escrow Alliance dat u direct de beschikking krijgt over uw depot. De inhoud van het materiaal in het depot is immers reeds uw eigendom.

In overleg met u en uw softwareontwikkelaar worden de voorwaarden vastgelegd in een beheerovereenkomst voor broncode waarna Escrow Alliance het benodigde depot aanlegt en het materiaal voor acceptatie verifieert. Op die wijze weet u te allen tijde dat de juiste versie van uw broncode, goed gedocumenteerd, op een veilige fysieke locatie opgeslagen ligt.

Overdracht van eigendom broncode

Met de softwareontwikkelaar is overeengekomen en vastgelegd dat het eigendom van de broncode bij de opdrachtgever ligt. Na de aanlevering van het materiaal en de registratie van het materiaal in het depot tekent de softwareontwikkelaar voor de overdracht van het eigendom en de opdrachtgever voor de acceptatie.

Dit proces wordt herhaald bij elke oplevering en wijziging van de broncode. De softwareontwikkelaar weet zo welke broncode hij heeft overgedragen en de opdrachtgever is er zeker van dat hij toegang heeft tot de broncode en daar ook eigenaar van is.

 • Beheerregeling voor broncode met een (1) ontwikkelaar

  De beheerregeling zorgt voor directe toegang tot broncode en overdracht van eigendom

 • Beheerregeling voor broncode met meerdere ontwikkelaars

  De beheerregeling zorgt voor directe toegang tot broncode en overdracht van eigendom

 • Beheer-overeenkomst

  Gedegen afspraken over uw eigendom inclusief de periodieke overdracht van het eigendom van ontwikkelaar naar eigenaar.

 • Broncode verificatie

  Complete controle van de materialen alvorens acceptatie en deponering

 • Depot van materiaal

  Beveiligde opslag in fysieke kluizen in Nederland. Altijd op 2 geografisch gescheiden locaties

 • Overdracht eigendom

  Akkoord en ondertekening overdracht eigendom van ontwikkelaar aan de opdrachtgever.

 • Communicatie

  De ontwikkelaar en de eigenaar altijd op de hoogte. Direct via email, telefoon en via clientportal

 • Download

  Informatie over de beheerregeling voor broncode