De collectieve escrowregeling (ook wel de driepartijen escrowregeling) van Escrow Alliance is compleet.

Zo zijn er geen extra kosten voor contractaanpassingen, kan er 4x per jaar worden gedeponeerd en is de technische verificatie TVS Level 1 met daarin onder meer een steekproef en een controle inclusief opgenomen.

Naar keuze worden de documenten in het Nederlands of Engels opgesteld.

De actieve escrowregeling is compleet en bestaat uit:

Escrow-overeenkomst

 • Opstellen concept escrow-overeenkomst
 • Bepalen afgiftegronden en afgifteproces
 • Overleg met leverancier en begunstigde
 • Afstemmen en effectueren van de overeenkomst
 • Aanleveren documentatie

Deponering van materialen

 • Materialen klaarmaken voor verzending en opslag
 • Regelmatig ontvangen, verwerken en opslaan materiaal
 • DuaalDepot: Fysieke duale opslag in twee geografisch gescheiden kluizen
 • Pro-actief opvragen van het depot bij de leverancier

Verificatie

 • Depot Check Service op elk depot
 • Technische Verificatie Service (TVS) Level 1 op elk depot
 • Steekproef op aanwezige broncode
 • Kwaliteitscontrole
 • Uitgebreide rapportage van de verificatieresultaten

Rapportage

 • Clientportal voor online toegang tot rapportages en contracten
 • Verificatierapport met gedetailleerde informatie over materiaal in depot
 • Bevestiging van deponering aan alle betrokkenen
 • Informatieberichten over depotproces. Aanvraag, uitstel, geen updates ontvangen

Een complete collectieve escrowregeling kost € 1.550,- per jaar. De initiële kosten voor het inrichten van het dossier, begeleiding en aanpassen van de escrow-overeenkomst bedraagt voor collectieve escrowregeling € 1.450,- éénmalig.

Wie betaalt de kosten van de collectieve escrowregeling?

De verdeling van de kosten wordt tussen partijen gezamenlijk bepaald. Gebruikelijk betaalt de leverancier de totale kosten voor de escrowregeling en wordt er per begunstigde een bedrag doorberekend.

In de praktijk is echter elke verdeling mogelijk. We zien: de leverancier betaalt de kosten, de licentienemer betaalt de kosten, de leverancier betaalt de initiële kosten en de licentienemer de jaarlijkse kosten.

Veelal verdisconteert de leverancier de kosten van een collectieve escrowregeling in de licentie-overeenkomst of in de Service Level Agreement.