Op zoek naar een antwoord op uw vraag over escrow?

Lees de onderstaande vragen of neem contact met ons op.

Wat is software escrow?

Software escrow, ook wel broncode escrow of ‘source code escrow’ genoemd, zijn escrowregelingen waarbij het continu gebruik van software geregeld wordt.

De licentienemer (eindgebruiker) vraagt om een escrowregeling ter ondersteuning van bedrijfskritische technologie om onderbreking in de dienstverlening of onderbroken gebruik van een applicatie te voorkomen.

Bij het afsluiten van een escrow-overeenkomst vraagt de licentienemer om de broncode op te slaan bij Escrow Alliance gedurende de duur van de licentie-overeenkomst, de support-overeenkomst of een andere overeenkomst.

Wat is broncode-escrow?

Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Wat is ‘source code escrow’?

Zie de vraag: ‘Wat is software escrow?’

Waarom een escrowregeling?

De escrowregeling bestaande uit een escrow-overeenkomst, escrowdepot en verificatie geeft de zekerheid dat de continuïteit van bedrijfskritische software is geborgd en het intellectueel eigendom is beschermd.

Naast het vastleggen van de voorwaarden waaronder de materialen aan de begunstigde vrijgegeven worden, bevat een complete escrowregeling ook de beveiligde opslag alsmede verificaties waarin aangetoond wordt dat de aangeleverde materialen volledig en bruikbaar zijn.

Wat is een escrow-overeenkomst?

De escrow-overeenkomst wordt gesloten tussen de leverancier, de gebruiker en Escrow Alliance. In de overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de materialen in het escrowdepot, de verificatie en de escrowvoorwaarden.

Hoe voorkom ik dat ik geen gebruik meer kan maken van mijn software
bij het wegvallen van mijn leverancier?

Een dergelijk noodsituatie kan eenvoudig voorkomen worden door het tijdig afsluiten van een escrowregeling. De regeling zorgt dat bedrijven, de licensees, er zeker van kunnen zijn dat de software continu gebruikt kan worden, ook bij bepaalde onvoorziene of onverwachte situaties.

Wie betaalt de vergoedingen aan de escrow-agent?

Escrow Alliance kan zowel de leverancier of de begunstigde factureren voor de vergoedingen.

Tweepartijen escrowregeling

Gebruikelijk is dat bij een tweepartijen escrow-overeenkomst de vergoeding wordt voldaan door de leverancier die deze vervolgens doorberekend aan de eindgebruikers die deelnemen aan de escrowregeling.

Driepartijen escrowregeling

De driepartijen escrowregeling wordt gesloten ten bate van één begunstigde. Hierbij is het gebruikelijk dat de begunstigde de vergoeding voor de escrowregeling voldoet. Het is aan de leverancier en de begunstigde om onderling af te spreken wie de vergoeding aan Escrow Alliance betaald. Er kan afgeweken worden van bovenstaande gebruiken.

Waarom is Escrow Alliance anders dan andere escrow-agenten?

Escrow Alliance is de snelst groeiende aanbieder van software escrow en SaaS-escrow. Kiest u voor Escrow Alliance als uw escrow-agent, dan kiest u voor een team van betrouwbare specialisten. Wij combineren onze brede bedrijfskundige ervaring op het snijvlak van ICT en business met verregaande kennis over software- en internetontwikkelingen.

Ons standaard aanbod bevat de kennis over opslag, ontwikkeling, testen en verifiëren van software alsmede juridische kennis over de escrow-overeenkomst, welke de basis vormt van elke escrowregeling. We leveren de vier basiselementen die noodzakelijk zijn om een kwalitatieve software escrowdienst te kunnen leveren.

Faciliteiten
Electronische media moet adequaat behandeld worden en op de juiste wijze worden opgeslagen zodat het beschikbaar is op het moment dat het volgens de overeenkomst noodzakelijk is.

Escrow Alliance heeft moderne en speciaal ontwikkelde kluizen voor media opslag in de Randstad en twee andere locaties in Nederland. Op verzoek van onze klanten wordt samengewerkt met onze internationale escrowpartners voor opslag van bron materiaal in lokale beveiligde faciliteiten.

Escrow ervaring
Onze mensen hebben jaren ervaring aan zowel de inkoop- als verkoopzijde van ICT-projecten en escrowregelingen en zijn bedreven in het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, eindgebruikers en juristen. Niet alleen voor klanten in Nederland maar ook voor klanten in de gehele wereld.

Escrowregelingen
Escrow Alliance heeft als doel om de meest aansprekende en professionele diensten in de industrie te leveren. We streven ernaar ‘dezelfde dag’ te reageren op o.a. aanvragen escrow-overeenkomsten uit te voeren, begunstigden in te schrijven, kennisgevingen te verzenden.

Escrow-overeenkomsten
Onze escrow-overeenkomsten bieden een flexibele structuur met betrekking tot de opzet en de lange termijn bruikbaarheid. Afhankelijk van de vereiste ‘afgifte gronden’, zijn er geen bedrijfseigen voorwaarden die flexibiliteit in de opzet van de overeenkomst tegengaan of aparte overeenkomsten nodig maken.

Waar worden de materialen uit het escrow depot bewaard?

Escrow Alliance heeft moderne en speciaal ontwikkelde kluizen voor media opslag in de Randstad en twee andere locaties in Nederland. Op verzoek van onze klanten wordt samengewerkt met onze internationale escrowpartners voor opslag van bron materaal in lokale faciliteiten.

Wat is een kluis voor media opslag?

Een kluis voor media opslag is een opslagvoorziening die speciaal ontworpen en gebouwd is voor de bewaring en berging van bedrijfskritische materialen.

De faciliteiten zijn ontworpen om vuur en andere extreme invloeden van buitenaf te weerstaan zonder de interne temperatuur aanzienlijk te doen stijgen. Onze kluizen worden bewaakt middels persoonlijke toegangscontrole, wachtwoorden en sleutels.

Waarom is het belangrijk om een kluis voor media opslag te gebruiken bij de opslag van escrow-materialen?

Software en broncode van software zijn in een escrow een onderdeel van een bedrijfscontinïteitsplan. Vaak worden gedeponeerde materialen voor langere tijd niet gebruikt nadat een eerste depot gedaan werd. Opslag en behoud is dan essentieel in de bescherming van het escrowdepot.

Op welke digitale media kan het depot worden aangeleverd?

 • Fysieke media dragers
 • CD-rom
 • DVD-rom
 • USB-drive
 • Harddisk
 • Flash cards
 • Elektronische aanlevering
 • FTP (secure TLS / SFTP )
 • FTP portal over https
 • Koppeling met Github
 • Koppeling met broncodebeheerservers
 • Data synchronisatie

Kunnen we onze zakelijk partner (bank, notaris of jurist) als escrow-agent laten optreden?

Voor het afsluiten van een technologie escrowregeling is vakinhoudelijke kennis nodig. De software industrie is zeer geprofessionaliseerd en als gevolg daarvan zijn er vier kritische factoren op basis waarvan een escrow-agent beoordeeld dient te worden.

Beoordeel elk alternatief voor de escrow-agent altijd op de volgende onderdelen. Weet u zeker dat deze partij alle onderdelen gedegen kan leveren? Dan zit u goed. Kies in elke andere situatie voor een gespecialiseerde escrow-agent.

 • Actieve dienstverlening en informatieverstrekking
 • Evenwichtige, gedegen en actuele escrow-overeenkomst
 • Veilige en dubbel uitgevoerde opslag van de depots
 • Neutrale partij die de belangen van zowel de leveranciers als de klant in ogenschouw neemt

Hieronder zijn een aantal tekortkomingen benoemd van specifieke aanbieders:

Juristen – In de meeste gevallen hebben juristen een goede kennis van overeenkomsten en zijn zeker een goede bron van informatie en ondersteuning bij het afsluiten van een escrowregeling. Echter, juristen hebben vaak niet de geschikte opslagfaciliteiten en vereiste ervaring in het behandelen, verwerken en opslaan van digitale en elektronische media.

Notaris – Een notaris zou op basis van haar rol als onafhankelijk derde partij een rol kunnen spelen. Echter, een notaris heeft niet de ervaring en kennis op materialen te controleren op volledigheid. Het ontbreekt ook aan actieve dienstverlening om een depot actueel te houden op basis van versie updates.

Bank – Een bank kan dienen als een escrow-agent voor financiële transacties. Er wordt gedacht dat zij ook als software escrow-agent kunnen optreden. Echter, medewerkers in het bankwezen zijn niet getraind op dit gebied. Bankmedewerkers hebben geen training gehad om met elektronische media om te gaan.

Wat zijn afgifte gronden?

In de afgifte gronden wordt in de escrow-overeenkomst vastgelegd bij welke scenario’s de afgifte van een escrowdepot toegestaan is.

We ondersteunen een breed aantal afgifte gronden en werken samen met de leverancier en de eindgebruiker om een escrow-overeenkomst op te stellen die evenwichtig is en aan de eisen van alle betrokken partijen voldoet.

Een contract kan de volgende condities bevatten:

 • Faillissement van een ontwikkelaar, eigenaar of leverancier
 • Beëindiging van bedrijfsactiviteiten van ontwikkelaar, eigenaar of leverancier
 • Overlijden van belangrijke werknemers of ontwikkelaars van een leverancier
 • Overname of samengaan van de leverancier met een concurrent
 • Onredelijke prijsverhogingen

Welke materialen kunnen er in een escrowdepot geplaatst worden?

Vooropgesteld dat Escrow Alliance gespecialiseerd is in software escrow, kunnen in een escrowdepot uiteenlopende materialen opgeslagen worden. Het meest gangbaar in een software broncode-overeenkomst is de opslag van documentatie betreffende de ontwikkelomgeving (‘build environment’) en gebruikersinstructies voor de ontwikkelaar, de broncode zelf en in een aantal gevallen ook de applicatie ter controle.

Het is echter ook mogelijk om andere materialen waarop intellectueel eigendom rust in escrow te plaatsen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Computer en netwerk hardware en configuraties
 • Technische en creatieve ontwerpen
 • Domeinnamen
 • Formules en algoritmen
 • Productieplannen en processen
 • Klantenlijsten en klantgegevens

We hebben al een software escrow agent. Kan Escrow Alliance onze overeenkomsten overnemen op basis van dezelfde voorwaarden?

Ja dat kan, Escrow Alliance bekijkt per overeenkomst of deze voldoet aan de huidige maatstaven en adviseert over de kwaliteit en inhoud van de overeenkomst. Leverancier en eindgebruikers die een escrow-overeenkomst onderbrengen bij Escrow Alliance profiteren van onze dienstverlening en commercieel aantrekkelijke tarieven. Onze consultants zorgen voor maatwerk om ook tijdens de overstap onderbrekingen te voorkomen.

Is Escrow Alliance ook betrokken bij financiële escrow transacties?

Nee, Escrow Alliance is gespecialiseerd in het beschermen van intellectueel eigendommen. Financiële escrow en de term ‘escrow’ wordt door financiële dienstverleners gebruikt in transacties.

In de praktijk zijn er een aantal Internet betaalsystemen die de benaming ‘escrow’ op het afschrift zetten.

Wij verzoeken u contact op te menen met onderstaande bedrijven. Zij kunnen u verder helpen betreffende de afschrijving van uw rekening.

Stichting Escrow Icepay

Of kijk op Escrow.Startpagina voor meer leveranciers van financiële escrow.

Ontbreken er aanbieders in dit overzicht? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.