Kiest u voor Escrow Alliance als uw escrow-agent, dan kiest u voor een team van betrouwbare specialisten.

Wij combineren onze brede bedrijfskundige ervaring op het snijvlak van ICT en business met verregaande kennis over software- en internetontwikkelingen.

Onze klanten bevinden zich binnen diverse sectoren van het bedrijfsleven, zoals de industrie, de logistiek en het bankwezen. Maar ook partijen uit de zorg en de overheid hebben in Escrow Alliance een betrouwbare partner gevonden.

Continuïteit

Het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie heeft ongetwijfeld hoge prioriteit. De keuze voor Escrow Alliance geeft u gemoedsrust, want wij bieden toekomstbestendige oplossingen voor continuïteitsvraagstukken.

Ons belangrijkste doel is leveranciers en eindgebruikers te helpen met een eigen passende kwalitatieve escrowregeling, op basis van specifieke behoeften en op een zo efficiënt mogelijke manier.

Als innovatieve dienstverlener ontwikkelt Escrow Alliance bovendien doorlopend nieuwe escrowregelingen, die aansluiten op de steeds veranderende vraag van de markt. Hierbij wegen wij telkens de belangen van zowel de leverancier als de eindgebruiker zorgvuldig af.

Neutraal

U wilt de risico’s binnen uw organisatie tot een minimum beperken. Onze escrowregelingen stellen u in staat stagnatie van de bedrijfscontinuïteit te voorkomen en/of verzekeren u ervan dat intellectueel eigendom beschermd is.

De escrowdiensten worden uitgewerkt in een gedegen overeenkomst tussen Escrow Alliance, de leverancier van software en de eindgebruiker.

Omdat wij onze rol als neutrale en betrouwbare derde partij zeer serieus nemen hanteren wij strikte procedures voor de administratie van de escrow-overeenkomsten, verificaties en de beveiligde opslag van gedeponeerde materialen.

U kunt bij ons terecht voor:

escrow-alliance-85880798-broncode-escrow-voor-broncode-e1471511654464-boost
  • null