Softwarediensten zijn tegenwoordig complex, samengesteld uit diensten van meerdere leveranciers, gevirtualiseerd en buiten het domein van de eindgebruiker. In veel situaties zelf buiten het domein van de leverancier.

Klassieke broncode escrow borgt een beperkt deel van de applicatie en is nog steeds geschikt in situaties waarbij de eindgebruiker controle heeft over de applicatie èn de hosting. Cloud escrow en SaaS Escrow zorgen voor de borging van de gehele applicatieomgeving.

Dit geeft niet alleen flexibiliteit en onbeperkte groeimogelijkheden maar ook een andere kijk op de vraag hoe de continuïteit van de applicatie geborgd wordt.

Escrow Alliance begrijpt deze situaties en werkt daarvoor in haar regelingen samen met de escrow stichting die een specifiek continuïteitsdoel heeft opgenomen in haar statuten. Deze stichting neemt in geval van calamiteiten bij de leverancier de dienstverlening voor een vooraf vastgestelde periode over.

Doelstelling SCWEA

Het doel van de escrow stichting is het tijdelijk in stand houden van een applicatie-omgeving van de leverancier namens de gebruikers van dat platform. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen belang bij het leveren van de continuïteitsdienst.

De gereserveerde middelen komen ten goede van de toeleverende partijen zoals bijvoorbeeld de hosting leverancier, licenties voor applicaties en toeleveranciers van gegevens. Het belang van de eindgebruikers is des te groter, zij verwachten een onverstoorde dienstverlening.

Om de continuïteit van uw applicatie te borgen kunt u kiezen uit een applicatie specifieke stichting of de diensten onder brengen in de continuïteitsstichting van Escrow Alliance de SCWEA, Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance.

Applicatie specifieke stichting

Escrow Alliance helpt u bedrijf met het inrichten van uw eigen stichting. Wij hebben daarvoor afspraken gemaakt met gespecialiseerde notarissen en zij verzorgen de oprichten, bekrachtigen de acte en verzorgen de bijschrijving in het stichtingen register.

De SCWEA in het kort

De Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance zet softwarediensten voor de korte termijn namens de gebruikers voort. Zij regelt procedures, organiseert middelen en maakt vooraf afspraken met betrokken partijen.

De stichting zorgt ervoor dat de continuïteit van uw automatisering niet in gevaar komt op het moment dat een software leverancier dat niet meer kan.

escrow-alliance-85880798-broncode-escrow-voor-broncode-e1471511654464-boost