Op deze pagina vindt u de actuele status van de escrow-regeling.

Deze overeenkomst is geactiveerd.

Vanwege de privacy van onze klanten verstrekken wij geen gedetailleerde informatie op deze website.

Voor meer informatie over deze overeenkomst verzoeken wij u contact op te nemen.

Of login op de Client Portal voor details over deze regeling.

Escrow-regeling Watch-E applicaties

Watch-E B.V. (Watch-E) heeft bij Escrow Alliance een escrow-regeling afgesloten. Met deze escrow-regeling zorgt Watch-E ervoor dat de beschikbaarheid van de applicatie voor haar klanten geborgd is. Hiermee heeft Watch-E een regeling getroffen ten behoeve van úw bedrijfscontinuïteit mocht er onverhoopt wat gebeuren met Watch-E.

Waarom een escrow-regeling?

IT is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Maar op welke wijze worden uw risico’s beperkt indien de leverancier wegvalt door bijvoorbeeld faillissement, overname of het staken van de onderneming? Welk effect heeft dit op uw bedrijfscontinuïteit? Op welke wijze borgt men het ononderbroken gebruik van applicaties zoals financiële software, software ter aansturing van bedrijfsprocessen of andere kritische software?

Anderzijds dient het intellectueel eigendom van de leverancier te worden beschermd en is het niet wenselijk dat ‘bronmaterialen’ in het bezit zijn van de eindgebruiker. Tenslotte zijn het de ‘kroonjuwelen’ van de leverancier en dat vraagt om een adequate bescherming, zowel juridisch als ook in de omgang met deze materialen.

Escrow Alliance beperkt met haar escrow-regelingen deze en andere operationele IT risico’s en maakt u als klant minder afhankelijk van de continuïteit van de leverancier.

Beschikbaarheid Watch-E applicatie op de korte termijn

Wanneer Watch-E na een calamiteit niet meer kan leveren, gaat de Stichting voor de begunstigden aan de slag. Zij doen dit voor een periode van 3 maanden. In deze periode kunnen de begunstigden de applicaties ononderbroken blijven gebruiken.

Beschikbaarheid Watch-E applicatie op de lange termijn

Voor gebruik, aanpassingen of onderhoud van de applicaties is door Watch-E materiaal gedeponeerd. Denk hierbij aan broncode, objectcode, configuraties en handleidingen. De Stichting kan daardoor de applicaties actueel houden en veilig ter beschikking stellen aan u en andere klanten.

Afgifte van het depot

Depots worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven. In het kort zijn die voorwaarden en feiten:
– Faillissement van Watch-E en het niet kunnen continueren van onderhoudsverplichtingen;
– Staking van de bedrijfsvoering door Watch-E;
– Na overname van Watch-E waarbij de overnemende partij geen onderhoud meer pleegt aan de applicatie.

Meer zekerheid met verificaties

Op verzoek voert Escrow Alliance de volledige verificatie uit. Wij testen onder andere of de Stichting in staat is om haar verplichtingen op de lange en korte termijn na te komen met de beschikbare materialen in het depot.

Opbouw escrow-regeling

De escrow-regeling bestaat uit vier onderdelen:
– Escrow-overeenkomst
– Verificatie
– Depot
– Stichting Continuïteit

Escrow-overeenkomst

De escrow-overeenkomst is afgesloten tussen Watch-E en Escrow Alliance. In de escrow-overeenkomst staan de juridische afspraken zoals deze in het kader van het borgen van de continuïteit van de applicatie zijn overeengekomen.

Verificatie

Op elk aanlevering voert Escrow Alliance de Technische Verificatie Service Level 1 (TVS Level 1) uit en alleen na een succesvolle afronding van deze verificatie worden de materialen in depot genomen.
De TVS Level 1 controleert de integriteit van het materiaal zoals aanwezigheid van broncode en documentatie, virussen, wachtwoorden, leesbaarheid en bestandsomvang.

Depot

Het depot bestaat uit alle materialen benodigd om de continuïteit van de softwarelevering bij het wegvallen van Watch-E te borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan broncode, handleidingen en overige documentatie.

Stichting Continuïteit

De Stichting Continuïteit Watch-E zorgt ervoor dat na een calamiteit bij Watch-E applicaties beschikbaar blijven voor de klanten.

Client Portal

De klant ontvangt toegang tot een eigen portal. Via dit Client Portal kunt u de escrow-regeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden, deponeringen en verificatierapporten bekijken.

Gebruik maken van de escrow-regeling?

Watch-E meldt al haar klanten automatisch aan bij Escrow Alliance. Daar hoeft u verder niets voor te doen.
Als bewijs van uw deelname ontvangt u van Escrow Alliance het escrow-certificaat.

Contactgegevens

Watch-E B.V.
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
Nederland
t. +31 (0) 85 1303266