Escrow voor SaaS

SaaS (Software as a Service) is software die de leverancier online aanbiedt. Gebruikers hoeven de software dus niet zelf lokaal te installeren, beheren en onderhouden. Ze maken via internet connectie met de applicatie die is geïnstalleerd bij de softwareleverancier. Dat heeft voordelen, maar ook risico’s—met name voor de bedrijfscontinuïteit van gebruikers. Escrow voor SaaS is daarop gericht. 

SaaS Escrow

Wat is het grootste risico van een SaaS-dienst?

Het risico op volledig verlies van de softwareapplicatie en eventuele data is groter dan bij software die lokaal draait (on-premise). Dat komt omdat de software van een SaaS-dienst niet is geïnstalleerd bij de softwaregebruikers, maar bij de leverancier. Die beheert, onderhoudt en host de applicatie of laat die hosten door een hostingpartij of cloudplatform als Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) of Google Cloud. Het is dus belangrijk dat je de dienst (tijdelijk) kan continueren, als de softwareleverancier of SaaS-leverancier niet meer in staat is dat te doen.

Wat is escrow voor SaaS?

Een SaaS escrowregeling is een overeenkomst tussen de gebruiker(s) en de leverancier van de software.

 • De overeenkomst legt afspraken vast over de omstandigheden waarin de software-onderdelen ter beschikking komen voor de gebruiker. Denk aan situaties waarin de leverancier (onderhouds-)afspraken niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld bij faillissement.
 • In deze afspraken wordt vastgelegd hoe in die gevallen de software wordt gecontinueerd, zodat je genoeg tijd krijgt om de benodigde maatregelen te treffen. Denk aan:
  • Zelf de applicatie opzetten
  • Migreren naar een alternatief
  • Voortzetting van de SaaS-dienst door een andere of nieuwe partij

    

Het is verstandig om ook te regelen dat onderliggende services, zoals hosting en licenties van derden, tijdelijk in stand worden gehouden. Je kunt daarvoor een aanvullende overeenkomst sluiten met die betreffende serviceleveranciers: de continuïteitsverklaring.

Borgen op korte en lange termijn

Bij escrow voor SaaS onderscheiden we het borgen van de applicatie-omgeving op de korte en lange termijn.

 • Korte termijn: de gebruiker kan de SaaS-dienst tijdelijk continueren en de applicatie-omgeving blijft operationeel.
 • Lange termijn: de gebruiker kan de applicatie-omgeving blijven onderhouden, modificeren en doorontwikkelen in het kader van de eigen bedrijfscontinuïteit.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.