Continuïteitsverklaring​

De continuïteitsverklaring is bedoeld om onderliggende services in stand te houden die nodig zijn voor de SaaS-dienst. Denk aan hosting en licenties van derden.De betreffende serviceleverancier verklaart dan dat hij voor een bepaalde periode de diensten blijft leveren en tegen welke voorwaarden.

Voordelen

De afspraken in de continuïteitsverklaring geven softwareleverancier en gebruiker de tijd om:

 • De eventuele data aan de server te onttrekken
 • Een bedrijfsproces beschikbaar te houden
 • Een alternatief applicatieplatform in te richten

Het materiaal in het depot bevat ook de benodigde instructies en toegangsgegevens om bijvoorbeeld:

 • Klantendata te scheiden
 • Een back-up van de data te maken
 • Virtual machines of containers te deployen

Services bij Clouddiensten
Het kan ook zijn dat de onderliggende services zijn ondergebracht bij Clouddiensten, zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud of Heroku. De continuïteitsverklaring voorziet dan in het nemen van de benodigde maatregelen
om de Cloud-omgeving (tijdelijk) in stand te houden en/of over te dragen aan begunstigde. Die maatregelen kunnen financieel, technisch of een combinatie van beide zijn. 

Een stichting of andere entiteit als gedelegeerde begunstigde
In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om een stichting of andere entiteitsvorm op te zetten die als gedelegeerde begunstigde optreedt. De begunstigden hebben het handelen gedelegeerd aan deze entiteit en de entiteit handelt dan namens of voor de begunstigden op de escrowregeling. Materiaal wordt dan dus niet rechtstreeks aan de begunstigden uitgeleverd. Het oprichten van een eigen stichting continuïteit kan in samenwerking met Escrow Alliance worden verzorgd.

Een gedelegeerde begunstigde (stichting of andere entiteitsvorm):

 • Behartigt de belangen van de begunstigden
 • Mag de dienst of het product voortzetten 
 • Mag zo nodig de dienst of het product onderhouden voor de begunstigden


In het geval dat de escrowregeling tot uitvoer komt:

 • Ontvangt de gedelegeerde begunstigde de benodigde materialen
 • Worden de nodige rechten geactiveerd, zodat de gedelegeerde begunstigde in staat is de dienst of het product namens en/of voor begunstigden (tijdelijk) voort te zetten

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.