Escrow voor software

Escrow voor software stelt het gebruik van software veilig. Software bestaat uit meerdere wezenlijke onderdelen, zoals de broncode, data en besturingssystemen. Zonder die onderdelen kan je de software niet aanpassen en onderhouden, en belangrijke data kunnen verloren gaan. Met escrow voor software regel je dat de softwareapplicatie behouden blijft en voorkom je dat de bedrijfscontinuïteit van gebruikers in gevaar komt.

Software Escrow

De onderdelen van escrow voor software

Software is het geheel van computerprogramma’s, applicaties en besturingssystemen, vaak met bijbehorende data—grotendeels geschreven in programmeertalen zoals bijvoorbeeld Phyton, C, Java++ en Visual Basic. Gebruikers van een softwareapplicatie beschikken meestal niet over al die onderdelen. De broncode blijft sowieso eigendom van de softwareleverancier.

Wat is escrow voor software?

Software is dus meer dan alleen de broncode. Het grote verschil met een escrowregeling voor broncode is dan ook dat een escrowregeling voor software zich niet enkel concentreert op het veiligstellen van de broncode, maar meer omvattend is. Zo kan bijvoorbeeld de gehele applicatie als een virtual machine of data of essentiële onderdelen in depot worden gegeven.

Een software escrowregeling is een overeenkomst tussen de gebruiker(s) en de leverancier van de software.


  • De overeenkomst legt afspraken vast over de omstandigheden waarin de software-onderdelen ter beschikking komen voor de gebruiker, zoals situaties waarin de leverancier (onderhouds-)afspraken niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld bij faillissement.
  • In deze afspraken wordt vastgelegd dat de softwaregebruiker de beschikking krijgt over de software-onderdelen en de rechten om deze in te zetten voor de eigen bedrijfscontinuïteit. 
  • Ook kan worden vastgelegd hoe de softwareapplicatie wordt behouden, voortgezet en onderhouden.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.