Escrowregeling Stoffenmanager
Grip op bedrijfscontinuïteit

Cosanta biedt in samenwerking met Escrow Alliance een Escrowregeling voor Stoffenmanager®

Waarom een escrowregeling?

Een escrowregeling beschermt kantoor- en proces-automatisering tegen het wegvallen van de IT-leverancier als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, overname of het niet nakomen van leveringsafspraken.

Wat is er geregeld in de escrow-overeenkomst?

De escrow stelt de bouwstenen van de applicatie onder bepaalde voorwaarden beschikbaar zodat er onderhoud en beheer uitgevoerd kan worden.

Cosanta BV
Stationsplein Noord-Oost 202
1117 CJ Schiphol
Nederland

t. +31 (0)20 79 200 13
e. info@cosanta.nl
w: www.cosanta.nl

Escrow proces in stappen

Informatie Escrowregeling

1 Cosanta verstrekt u het Escrow Reglement. Dit reglement behelst de afspraken en verplichtingen waaraan Cosanta voldoet in het kader van de continuïteitsregeling

Afsluiten van de Escrowregeling
2 U geeft aan dat u gebruik wenst te maken van de regeling bij Cosanta. Cosanta meldt u aan bij Escrow Alliance.

3 Door ondertekening van de overeenkomst met Cosanta gaat u akkoord met de afspraken uit het Escrow Reglement.

4 Escrow Alliance verstrekt als bewijs van deelname het Escrow Certificaat. Per e-mail ontvangt u het Escrow Reglement en het Escrow Certificaat.

Tijdens de Escrowregeling
5 Regelmatig worden materialen door Escrow Alliance geverifieerd. Na deze verplichte controle publiceert Cosanta het certificaat als bewijs dat de materialen met succes de controle hebben doorstaan.

In welke situatie is er sprake van afgifte van de materialen aan de begunstigden?

Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegronden in het Escrow Reglement.

De afgiftegronden zijn in het kort:
• Faillissement
• Staking bedrijfsvoering

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie
Standaard voert Escrow Alliance op iedere deponering een basis Technische Verificatie Service Level 1 uit. Op ieder gewenst moment mag u tegen meerkosten verzoeken om een uitgebreidere verificatie.

Met een uitgebreidere verificatie wordt het depot getest, gecontroleerd, maar ook geheel gecompileerd. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid.

Escrow Reglement
In het Escrow Regelement staan de afspraken zoals deze tussen Cosanta en Escrow Alliance zijn vastgelegd in de Escrow-overeenkomst.

Bescherm het gebruik van kritische applicaties

Een Escrowregeling waarborgt de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven. In onvoorziene situaties is de eindgebruiker verzekerd van het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische software.

Broncodes en documentatie worden door Escrow Alliance, na een verplichte verificatie, in bewaring genomen in beveiligde fysieke ruimten op twee gescheiden locaties.

Op het moment dat de software leverancier onverhoopt niet aan haar verplichtingen voldoet, dan zorgt Escrow Alliance ervoor dat de broncodes van de applicatie worden vrijgegeven.

Hoe begunstigde worden?

U gaat akkoord met het Escrow Reglement door het ondertekenen van de overeenkomst met Cosanta. Het Escrow Reglement worden vooraf door Cosanta verstrekt.
Na de ondertekening overeenkomst met Cosanta is de regeling van kracht en bent u gedekt tegen eventuele calamiteiten.

Klantenportaal

Elke deelnemer aan de escrow-regeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het klantenportaal. In dit portaal kunt u de escrow-regeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke stortingen in escrow zijn geaccepteerd en informatie over de uitgevoerde controles.