Escrowregeling Stoffenmanager
Grip op bedrijfscontinuïteit

Stoffenmanager® biedt in samenwerking met Escrow Alliance een Escrowregeling voor Stoffenmanager®

Wilt u extra zekerheid als het gaat om uw gevaarlijke stoffen data? In samen- werking met Escrow Alliance bieden wij een escrowregeling aan voor uw data in Stoffenmanager®.

Escrow is een maatregel voor bedrijven die bewust met bedrijfscontinuïteit bezig zijn. In onze escrow-overeenkomst met Escrow Alliance zijn onder meer de voor- waarden vastgelegd op basis waarvan de bronmaterialen en documentatie worden vrijgegeven. Broncodes en documentatie worden door

Escrow Alliance bewaart in beveiligde fysieke datakluizen op twee gescheiden locaties.

Waarom is een escrowregeling handig?

Met een escrowregeling is uw data beschermd wanneer de IT-leverancier wegvalt, als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, overname of het niet nakomen van leveringsafspraken. Het geeft u extra zekerheid dat uw data in dergelijke onvoorziene situaties veilig staat.

Logo Stoffenmanager Go to Stoffenmanager

Stoffenmanager® Cosanta BV
Stationsplein Noord-Oost 202
1117 CJ Schiphol
Nederland

t. +31 (0)20 79 200 13
e. info@Stoffenmanager.com
w: www.Stoffenmanager.com

Escrow proces in stappen

Informatie Escrowregeling

1 Stoffenmanager® verstrekt u het Escrow Reglement. Dit reglement behelst de afspraken en verplichtingen waaraan Stoffenmanager® voldoet in het kader van de continuïteitsregeling

Afsluiten van de Escrowregeling
2 U geeft aan dat u gebruik wenst te maken van de regeling bij Stoffenmanager®. Stoffenmanager® meldt u aan bij Escrow Alliance.

3 Door ondertekening van de overeenkomst met Stoffenmanager® gaat u akkoord met de afspraken uit het Escrow Reglement.

4 Escrow Alliance verstrekt als bewijs van deelname het Escrow Certificaat. Per e-mail ontvangt u het Escrow Reglement en het Escrow Certificaat.

Tijdens de Escrowregeling
5 Regelmatig worden materialen door Escrow Alliance geverifieerd. Na deze verplichte controle publiceert Stoffenmanager® het certificaat als bewijs dat de materialen met succes de controle hebben doorstaan.

In welke situatie is er sprake van afgifte van de materialen aan de begunstigden?

Materialen worden alleen onder strikte voorwaarden en op basis van verifieerbare feiten vrijgegeven en dienen altijd in overeenstemming te zijn met de afgiftegronden in het Escrow Reglement.

De afgiftegronden zijn in het kort:
• Faillissement
• Staking bedrijfsvoering

Meer zekerheid met uitgebreide verificatie
Standaard voert Escrow Alliance op iedere deponering een basis Technische Verificatie Service Level 1 uit. Op ieder gewenst moment mag u tegen meerkosten verzoeken om een uitgebreidere verificatie.

Met een uitgebreidere verificatie wordt het depot getest, gecontroleerd, maar ook geheel gecompileerd. Dat betekent uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid.

Escrow Reglement
In het Escrow Regelement staan de afspraken zoals deze tussen Stoffenmanager® en Escrow Alliance zijn vastgelegd in de Escrow-overeenkomst.

Bescherm het gebruik van kritische applicaties

Een Escrowregeling waarborgt de continuïteit van de automatisering binnen bedrijven. In onvoorziene situaties is de eindgebruiker verzekerd van het ononderbroken gebruik van bedrijfskritische software.

Broncodes en documentatie worden door Escrow Alliance, na een verplichte verificatie, in bewaring genomen in beveiligde fysieke ruimten op twee gescheiden locaties.

Op het moment dat de software leverancier onverhoopt niet aan haar verplichtingen voldoet, dan zorgt Escrow Alliance ervoor dat de broncodes van de applicatie worden vrijgegeven.

Hoe begunstigde worden?

U gaat akkoord met het Escrow Reglement door het ondertekenen van de overeenkomst met Stoffenmanager®. Het Escrow Reglement worden vooraf door Stoffenmanager® verstrekt.
Na de ondertekening overeenkomst met Stoffenmanager® is de regeling van kracht en bent u gedekt tegen eventuele calamiteiten.

Klantenportaal

Elke deelnemer aan de escrow-regeling ontvangt inloggegevens om in te loggen op het klantenportaal. In dit portaal kunt u de escrow-regeling raadplegen, de escrow-overeenkomst downloaden en volgen welke stortingen in escrow zijn geaccepteerd en informatie over de uitgevoerde controles.