Escrow voor technologie

Escrow voor technologie richt zich op het waarborgen van de door leverancier toegepaste kennis in zijn product. Denk aan de embedded software of firmware, bouwtekeningen en blauwdrukken, recepturen of formules, Bill of Materials en toeleveranciers. Het betreft veelal een combinatie van voornoemde componenten. De escrowregeling voor technologie garandeert de gebruiker bedrijfscontinuïteit én beschermt het intellectueel eigendom van de leverancier.

Technologie Escrow

Intellectueel eigendom

Aan technologische producten liggen vaak specifieke componenten ten grondslag, zoals:

  • Formules;
  • Blauwdrukken;
  • Technische tekeningen;
  • Recepturen;
  • Patenten 
  • Embedded software voor de aansturing van machines. 
 

(Kennis)leveranciers dragen die kennis zelden zomaar over aan klanten. Begrijpelijk, want het is intellectueel eigendom en de bron van het product. Daar zit vaak jarenlange expertise en onderzoek in. 

Wat is escrow voor technologie?

Een technologie escrowregeling is een regeling tussen de leverancier en zijn klant met als doel alle benodigde kennis (knowhow) veilig te stellen om de continuïteit op het gebruik van het geleverde product te waarborgen. Immers, zonder deze kennis kan het product niet worden gecontinueerd of geproduceerd.

  • De partijen maken afspraken over de omstandigheden waarin het depot en daarmee de kennis ter beschikking komt voor de klant van de leverancier. Denk aan situaties waarin de leverancier (lever)afspraken niet meer kan nakomen, bijvoorbeeld bij faillissement.
  • Door de afspraken wordt er gezorgd dat in die gevallen de klant de beschikking krijgt over de kennis en de rechten om die kennis in te zetten voor de eigen bedrijfscontinuïteit.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.