Verificatie, controle van het depot

Een escrowregeling is pas compleet na een geslaagde controle van de materialen in het beveiligde depot. Die controle noemen wij Technische Verificatie Service (TVS). We voeren de verificatie uit op vier niveaus (TVS Levels).

Technische Verificatie Service in het kort

De escrowregeling heeft als doel om continuïteit te bieden aan de eindgebruiker in situaties waarin de leverancier geen ondersteuning meer kan leveren. Bij zo’n calamiteit geven we het depot onder strikte voorwaarden af, zodat de eindgebruiker verder kan. Het spreekt voor zich dat die materialen van uitstekende kwaliteit en up-to-date moeten zijn. Een uitgebreide verificatie geeft de leverancier en eindgebruikers die zekerheid.We controleren dan of de materialen volledig zijn, goed werken en of ze voldoen aan de gestelde doelen om de continuïteit te waarborgen.

Wanneer vinden verificaties plaats?

Je kunt de verificatie op elk moment aanvragen of verder uitbreiden. Wij adviseren om minimaal één keer per jaar een uitgebreide verificatie (level 3 of 4) te laten uitvoeren, zodat je er altijd zeker van bent dat de materialen daadwerkelijk voldoen aan de (veranderende) continuïteitsdoeleinden.

4 verificatie-niveaus

We voeren verificaties uit op het gewenste niveau. Escrow Alliance kent vier niveaus (levels) van verificaties.

De basisverificatie TVS Level 1 voeren we standaard op elke deponering uit. Daarmee controleren we of de in depot genomen materialen bruikbaar zijn. Zie dat als een cascoverzekering. Dat kan ook in combinatie met een audit: TVS Level 2.

Wil je meer zekerheid, vergelijkbaar met een allrisk verzekering? Ga dan voor een uitgebreide TVS Level 3 of TVS Level 4 verificatie.

 

TVS Level 1 – Integriteitsverificatie

Dit is een basisverificatie op het depot, inclusief de controle op de integriteit van de materialen. Het biedt de zekerheid dat het materiaal dat is gedeponeerd onder andere virusvrij, toegankelijk en van het verwachte type is.

TVS Level 2 – Materiaal-audit

Dit is de basisverificatie waarbij we ook een audit op de materialen uitvoeren, zoals spotchecks (steekproeven) en controle van definities in de escrow-overeenkomst. Tijdens de materiaal-audit stellen we vast of specifieke materialen zoals bijvoorbeeld bibliotheken of bestanden aanwezig zijn.

TVS Level 3 – Volledige verificatie

Met volledige verificatie tonen we aan dat het materiaal dat is gedeponeerd, voldoet aan de gestelde continuïteitsdoeleinden van de escrowregeling. Het is vergelijkbaar met een brandoefening. De consultant simuleert de stappen die we ook zetten bij afgifte van het depot.

Elke escrowregeling heeft eigen specificaties. Deze specificaties vind je terug bij de escrowregelingen voor broncode, software, SaaS en technologie.

We kunnen de TVS level 3 uitvoeren op een locatie van de softwareleverancier of in het softwarelab van Escrow Alliance.

TVS Level 4 – Verificatie op maat

We stellen de verificatie geheel op maat voor je samen als je:

  • Componenten van de software wil testen
  • Juist wil checken hoe de software zich verhoudt in een complexe omgeving 
  • Specifieke controles wilt die op jouw situatie van toepassing zijn
 

Overige Verificaties

Naast de 4 TVS Levels bieden we onder meer de volgende verificaties aan.

Build-verificatie

Dit is een periodieke controle waarmee we vaststellen of de broncode exclusief is gebruikt tijdens de compilatie van het softwareproduct.

Code-schouw

We maken delen van de gedeponeerde materialen gecontroleerd inzichtelijk voor inschrijvers op aanbestedingen of bij fusies of overnames.

Cloud-review

We valideren of cloud-applicaties na afgifte van een depot beschikbaar zijn en goed functioneren.

Risicoanalyse

Onderzoek waarin we de kritische applicaties in kaart brengen voordat we een Escrowregeling opstellen.

Data-audit

Periodieke controle op bepaalde bestanden in databases die deel uitmaken van het gedeponeerde materiaal.

Voordelen verificatie

Dankzij onze verificaties hebben softwareleveranciers en eindgebruikers de zekerheid dat het in depot genomen materiaal volledig en functioneel is.

Voordelen voor de leverancier:

  • Je hebt bewijs dat de materialen goed zijn gedocumenteerd en aangeleverd.
  • De escrowregeling komt sneller tot stand.
  • Het verbetert je relatie met de eindgebruiker.

Voordelen voor de eindgebruiker:

  • Je weet zeker dat de gedeponeerde materialen volledig en compleet zijn.
  • Je hebt een backup: de gedeponeerde materialen vormen gezamenlijk een applicatie die identiek is aan de applicatie die je gebruikt.
  • Je hebt alle bouwstenen en documentatie om onderhoud, beheer en wijzigingen uit te (laten) voeren.

Wat is voor jouw situatie
de best passende oplossing?

Oriënteer je op de mogelijkheden, we denken graag met je mee.